Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017

Ὁ ἅγιος Πορφύριος κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

Ἀπομαγνητοφωνημένη συνομιλία ἁγίου Γέροντος Πορφυρίου

Αὐτόν νὰ πιστεύουμε… Λοιπόν, μέσα στὴ θρησκεία, λέει ὅτι: «Αὐτός είναι». Ὁ ἰδρυτής τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ὅτι ὅλες οἱ ἄλλες θρησκείες, δὲν εἶναι ὅσο εἶναι αὐτή ἡ θρησκεία. Μία θρησκεία μόνο εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος χριστιανική Θρησκεία.Καὶ τὶ πνεύμα αὐτό τὸ ὀρθόδοξον εἶναι τὸ ἀληθές.Τὰ ἄλλα πνεύματα, εἶναι πνεύματα πλάνης καὶ οἱ διδασκαλίες τους εἶναι μπερδεμένες.Ἐδῶ στὸ σταυρό ὁ Θεός τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως εἶναι Θεὸς ποὺ ἄν τὸ ποῦμε καὶ «ἀγάπη», ὅπως τὸν λέει ἡ Γραφή, πάλι τό ἴδιο εἴπαμε.Ὁ Θεὸς λέγεται ἀγάπη.
Κι ὅποιος ἔχει ἀγάπη, εἶναι τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός, λοιπόν, πολλοί λένε: «εἶναι ἀγάπη ὁ Θεός, καημένε». Ἔτσι εἶναι ὁ Θεός. Μὰ εἶναι ἀγάπη ὁ Θεός, ἀλλά ὁ Θεός δὲν εἶναι μόνο ἀγάπη, εἶναι καὶ δικαιοσύνη. Εἶναι καὶ δίκαιος.Δὲν μπορεῖ, ἕναν κλέφτη, λωποδύτη ποὺ ζεῖ εἰς βάρος τῶν ἄλλων, νὰ τὸν θέσει σὲ μιὰ κατάσταση. Θὰ μοῦ πεῖς «μὰ ἐφόσον εἶναι ἀγάπη».Ὅμως ἔτσι εἶναι ἡ θρησκεία μας καὶ ἔτσι πρέπει νὰ εἶναι. Γιὰ νὰ ὁμολογήσουμε τὶς ἰδιότητες τοῦ Θείου, πώς εἶναι. Αὐτές εἶναι οἱ ὀδιότητες τοῦ Θείου ἀλλά, ὅμως δὲν τὸ ξέρουμε. Ὁ Θεός μπορεῖ νὰ τοὺς βάλει ὅλους στὸν Παράδεισο.Καὶ ὅλων τῶν θρησκειῶν νὰ τοὺς βάλει, ὅλους. Αὐτό ὅμως τὰ χαρτιά μας δὲν τὸ γράφουν.Ἀλλά οὔτε καὶ πρέπει ἐμεῖς νὰ τὸ πιστεύουμε.Ἔστω ἄν ὁ Θεός, ὅλους μπορεῖ νὰ τοὺς πάρει ὡς παιδιά του. «Μὲ ἀκούεις;…», ἔτσι πιστεύουμε.
Μὰ θὰ πεῖς…Γιατί νὰ μὴν τὸ ποῦμε, ὅτι ὅλοι εἴμαστε παιδιά Του; Ὄχι.Δὲν μποροῦμε ἐμεῖς νὰ τὸ ποῦμε αὐτό.Ἔτσι πρέπει νὰ τὸ ἔχουμε μέσα μας.Ἄλλο τὶ θὰ κάνει ὁ Θεός εἰς τὴν Δευτέρα Παρουσία. Ἐμεῖς δὲν θὰ τὸ βάλουμε ἀπό τώρα γιὰ νὰ τὰ ἔχουμε ὅλα ἴσιωμα! Πρέπει νὰ τὸ ἔχουμε ἔτσι μέσα μας. Ἔτσι ἔρχεται. Μὰ θὰ πεῖς «εἶναι ἀνθρώπινο».Ἔ; Ἔτσι τὸ καταλαβαίνουμε, ἔ; Ἔτσι μᾶς τὸ δίνει ἡ γραφή. Νὰ τὸ καταλαβαίνουμε ἔτσι.Τὸ πὼς θὰ εἶναι ὁ Θεός, δὲν μᾶς λέει πώς θὰ εἶναι. Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ καταλάβει πὼς εἶναι ὁ Θεός.Λοιπόν, ἐγώ ἔτσι πιστεύω τὰ πράγματα. Ἐάν μὲ μπερδέψετε ἐσεῖς, τὶ θὰ κάνω ἐγώ; Αὐτοί εἶναι θρήσκοι! Λοιπόν θὰ ρωτήσουν, ἀπὸ ‘δῶ, ἀπό ‘κεῖ… θὰ ποῦν «τὶ εἶναι αὐτά τὰ παιδιά;»… Μά…καὶ γι’ αὐτό τὸ σκοπό, ἐγώ εἶμαι γέροντας, πρέπει νὰ εἶμαι εἰλικρινής. Ἔχω τόσο κόσμο… δὲν ξέρεις.Ὅλοι… Ὅλος ὁ κόσμος, ἐδῶ στὸ τηλέφωνό μου, νὰ ἔρθεις, ἀπό ὅλα τὰ Βασίλεια τοῦ κόσμου τηλεφωνοῦν. Τὴ νύχτα, ὅ,τι ὥρα νά ’ναι. Ἀπό ὅλα τὰ Βασίλεια.Ἀπό την Νότια Ἀφρική, Κεϊπτάουν, Γιοχάνεσμπουργκ, Ἀμερική, Καναδᾶ… ξέρω κι ἐγώ; Ἀπό ὅλο τὸν κόσμο. Καὶ νὰ ἀκουστεῖ ὅτι εἶμαι κι ἐγώ, ἔχω ἐλεύθερο πνεῦμα καὶ παραδέχομαι ὅλες τὶς θρησκείες; Ὄχι! Δὲν παραδέχομαι.
Ὅποιος καὶ ἄν ἔρθει νὰ μοῦ πεῖ καὶ ἕνας ἄγγελος νὰ ἔρθει νὰ μοῦ πεῖ: «Ὄχι» θὰ τοῦ πῶ. Λὲς ψέματα. Δὲν εἶσαι πνεῦμα ἀγαθό. Εἶ-σαι πονηρό πνεῦμα καὶ λὲς αὐτό! Ἔτσι θὰ τοῦ πῶ ἐγώ τοῦ ἀγγέλου.Δὲν θὰ τὸν πιστέψω.Λάβετε τὰ μέτρα σας. (Πρέπει νὰ ἔχω μεσιτεία!) Πρέπει ἔτσι νὰ φυλάγεστε ἐπειδή ἔρχεστε σὲ μένα. Ἄν δὲν ἐρχόσασταν, μπορούσατε νὰ κάνετε ὅτι θέλετε. Δὲν τὸ θέλω, βέβαια, νὰ προπαγανδίζετε στὸν ἕναν καὶ στὸν ἄλλον καὶ νὰ λέτε… οἱ θρησκείες ὅλες, εἶναι μία. Δὲν ἔχουν διαφορά Τοῦ Θεοῦ εἶναι ὅλες. Σε όποια θέλεις, πηγαίνεις. Και όποιο Θεό θέλεις προσκυνᾶς. Δέν… δέν… δέν τὰ θέλω ἐγώ αὐτά. Δὲν τὰ μπορῶ. Εἶναι ἔτσι τὸ πνεῦμα μου.Ἐγώ ἔχω κάνει στὴν ἔρημο. Ἔχω ἀγωνιστεῖ. Ἔχω νηστείες, κακουχίες, ἀγρυπνίες, γυμνότητα, μὲ παλιόρουχα… Καὶ ὅλα αὐτά, γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ζοῦσα μέσα σὲ ἁγίους ἀνθρώπους. Ἀλλά Ὀρθόδοξους Χριστιανούς. Κατάλαβες; Δὲν μπορῶ. Ἐγώ, ἔχω καταλάβει τὴν Ὀρθοδοξία. Ἔτσι εἶναι! Καὶ διάβολος ὑπάρχει καὶ ὅλα ὅπως, τὰ γράφει ἡ Γραφή, ὑπάρχουν. Καὶ διάβολος καὶ κόλαση καὶ ὅλα! Ὅμως, τί ὡραία ποὺ τὰ τοποθετεῖ. Καὶ πῶς ἱκανοποιεῖται καὶ αὐτό τὸ αἴσθημα τῆς δικαιοσύνης ποὺ λέμε, ἰδιότης τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ; Νὰ δεῖς ὅτι πιστεύουμε στὸ διάβολο. Λένε ὅτι ὑπάρχει διάβολος. Καὶ ὄντως ὑπάρχει. Εἶναι τὸ ἀντίθετο πνεῦμα. Λοιπόν, καὶ τὶ κάνει ἡ θρησκεία μας; Ἔρχεται… Μὲ ακούς; Ἔρχεται καὶ ὅταν διαβάσεις τὴν Γραφή καὶ λέει ὅτι: «Παιδιά μου, προσέχετε! Πρέπει νὰ φροντίσουμε νὰ προσκολληθοῦμε στὸ Χριστό καὶ νὰ γίνουμε Ἅγιοι. Καὶ νὰ μποῦμε μέσα στὴν Ἐκκλησία Του. Καὶ ὅλοι μέσα στὴν Ἐκκλησία Του νὰ γίνουμε ἕνα σῶμα.Ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Καὶ ὅταν αὐτό κατορθώσουμε, τότε γιὰ μᾶς ποὺ τὸ κατορθώσαμε νὰ μποῦμε στὴν Ἐκκλησία, δὲν ὑπάρχει (γιὰ μᾶς) οὔτε θάνατος, οὔτε κόλαση, οὔτε διάβολος. Τὸ λέει μέσα στὸ Εὐαγγέλιο. Τό ‘χεις βρεῖ; Δὲν τὸ βρίσκουνε.Ὑπάρχει, ἀλλά πρέπει νὰ ἔχεις τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ τὸ καταλάβεις. Καὶ ἔρχεται λοιπόν καὶ σὲ πηγαίνει… πιστεύεις ἀκριβῶς ὅπως εἶναι. Ὅ,τι, δὲν ὑπάρχει θάνατος. Δὲν σοῦ ἀρέσει αὐτή ἡ θρησκεία; Τους καταλαβαίνουμε και βλέπουμε αλλά λέμε: “εἶναι ἄπιστοι”. Δὲν πιστεύουν στὸν ἀληθινό Θεό. Καταλάβατε; Ὁ ἄνθρωπος ἔχει φτιάξει πολλούς θεούς.Καὶ οἱ θεοί εἶναι πάρα πολλοί.Ἀκόμα κι αὐτοί οἱ ἄσωτοι, οἱ ἄθεοι, κι αὐτοί πιστεύουν στὸν Θεό. Δηλαδή, στὸ Θεό, ὄχι στὸν ἀληθινό… Πιστεύουν στὴ σάρκα, στὰ πάθη, εἰς τὸ αὐτό, στην ύλη, στό…


Ὅλοι, κάτι παρόλο πού λένε πώς δὲν ὑπάρχει Θεός.Ὅλοι όμως, κάτι λατρεύουν.“«Ω τις ἥττηται, τούτω καὶ δεδούλωται”. Ἔχει να πει: «Σε Αυτό που λατρεύει κανείς σε αυτό δουλεύει». Δηλαδή, είσαι πόρνος, εἶσαι ἄνθρωπος της σαρκός, δουλεύεις για την σάρκα, γιὰ τὴν ὕλη.Κατάλαβες; Εἶναι σύστημα ὁλόκληρο πρέπει νὰ τὸ μελετήσεις. Καὶ μὴ μὲ ἐπιπολαιότητα λες λόγια ποὺ δὲν εἶναι σωστά.Δὲν μποροῦμε νὰ πούμε τί λέει ὁ ἕνας καὶ ὁ ἄλλος. Δὲν μποροῦμε! Πρέπει νὰ δοῦμε ποὺ εἶναι ἡ ἀλήθεια.Καὶ ἡ ἀλήθεια εἶναι στὴν Ὀρθοδοξία.Ἐγώ τὴν ἔχω ζήσει καὶ τὴν ξέρω, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἔχω ζήσει, μέσα σὲ ἁγίους ἀνθρώπους, ποὺ πέφτουν, στὸ πνεῦμα αὐτό τῆς ἀληθείας.Ὑπάρχουν πολλά φῶτα ποὺ βλέπει κανείς καὶ ἐντυπωσιάζεται. Μὰ ἕνα εἶναι τὸ Φῶς τὸ Ἀληθινό.Πρέπει νὰ τὰ σκεφτοῦμε αὐτά. Κι ἄν πεῖς: «Μά, πλανᾶσαι…». Μπορεῖ σὲ τέτοια πλάνη μακάρι νὰ πάει ὅλος ὁ κόσμος! Καὶ νὰ φαντάζονται καὶ νὰ σκέπτονται τὸν Θεό, ὅπως τὸν σκέπτομαι ἐγώ.Ἄλλο, ὅτι δὲν ἔχω γίνει, ἀκόμα, ὅπως πρέπει… ὅμως ἀγωνίζομαι καὶ θέλω. Λοιπόν…, ἔτσι γι’ αὐτό λάβετε τὰ μέτρα σας. Ὑπάρχει κι ἄλλο πνεῦμα ποὺ λέγεται πονηρό. Ποὺ θὰ φροντίσει καὶ θὰ πεῖ: «Θὰ τὸν κάνω ἐγώ, αὐτόν τὸν γέρο… Θὰ τὸν ἐξευτελίσω». Ὄχι, ὅλος ὁ κόσμος τρέχουν ἐκεῖ πέρα… καὶ γίνονται καλά καὶ παθαίνουν τοῦτο κι ἐκεῖνο. Ὑπάρχει κακό πνεῦμα! Μπορεί αὐτό αὔριο νὰ καταργηθεῖ.Ἀλλά θὰ καταργηθεῖ μιὰ μέρα ποὺ θὰ τελειώσουν τὰ πάντα καὶ θὰ πᾶμε σὲ μιὰ νέα κτίση.Ὅπως πιστεύει, δηλαδή, ἡ θρησκεία μας.Ἅμα θέλετε νὰ τὰ ποῦμε ἀπό λίγα, ἀπό λίγα νὰ τὰ μελετήσετε, νὰ τὰ σκεφτεῖτε… καὶ θὰ δεῖτε ὅτι ἀξίζει νὰ λατρέψει κανείς τὸν μόνον ἀληθινόν Θεόν.Τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Δὲν μπορεῖ κάθε ἕνας νὰ λέει… «Εἶμαι ἀπεσταλμένος τοῦ Θεοῦ κι ἐγὼ φέρνω μιὰ νέα ἀλήθεια, που ται-ριάζει σήμερα στον κόσμο».Οἱ ἀλήθειες τοῦ Θεοῦ ὅπως τὶς ἔχει πεῖ ἀπό τὴν ἀρχή αὐτές εἶναι.Δὲν ὑπάρχουν ἄλλες ἀλήθειες, νέες.Κι ἐπειδή ὁ κόσμος προόδεψε καὶ ἡ ἐπιστήμη καὶ οἱ ἄνθρωποι πῆγαν στὰ ἄστρα. Κατάλαβες; Ἄν πάει κανείς στὰ ἄστρα καὶ πεῖ ὅτι καὶ ἐκεῖ ἐπάνω ὑπάρχουν ἄνθρωποι καὶ τοὺς δοῦμε, δὲν θὰ χαλάσει ἐμένα ἡ σκέψη μου! Θὰ πῶ ὅτι: «Ἐκεῖ πάνω εἶναι ὁ Χριστός καὶ ἐκεῖ εἶναι ὁ Θεός». Ἔχει πάει καὶ ἐκεῖ. Ἔχεις ἀκούσει ποὺ λέμε: «Ὁ Βασιλεύς τῶν οὐρανῶν;».Ὁ Βασιλεύς τῶν ουρανῶν εἶναι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα.Κι ἐμεῖς μέσα στὴν Ἐκκλησία μας, ἔτσι ἀρχίζουμε τὶς τελετές καὶ τὶς θυσίες. Λέμε! Πῶς τὸ λέμε; «Βασιλεῦ Ουράνιε, Παράκλητε τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὁ πανταχού παρών καὶ τὰ πάντα πληρών, ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθέ καὶ σκήνωσον ἐν ἐμοὶ καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπό πάσης κηλίδος, καὶ σῶσον τὰς ψυχάς ἡμῶν».
Καὶ πᾶτε μὲ τὴν Ὀρθοδοξία, ρὲ παιδιά… Καλά εἶστε, σᾶς ἀγαπάω! Θὰ πεῖς: «Γιατί μᾶς μαζεύεις ἀπό ἐκεῖ;». Νά, τὸ ‘φερε πάλι! Νά, τὸ ‘φερε ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ νὰ ἔρχεστε κοντά μου.Ὅμως ἐσεῖς κλωτσᾶτε.
Ὁ Σάϊ Μπάμπα, ὁ τάδε, ὁ τάδε… ὅλοι εἶναι καλοί.Κι ὁ Μωάμεθ καλός καὶ ἐτοῦτος καλός κι ἐκεῖνος καλός. Κατάλαβές; Μὰ θὰ πεῖς θὰ τοὺς μαχώμαστε; «Μὰ ποιός τοὺς μάχεται, βρε; Ἡ θρησκεία μας, κανέναν δὲν μάχεται. Δὲν βλέπεις, ποὺ ἐμεῖς τόσο πολύ, ἔτσι οὔτε πᾶμε νὰ ψηφίσουμε οὔτε ἔχουμε κόμματα. Προσευχόμαστε γιὰ ὅλους. Γιατί νὰ μὴν πλησιάσετε στὴν Ἐκκλησία; Μὴν βλέπεις ἐκεῖ πέρα. Πῆρε καὶ κάποια κυρία καὶ διάβαζε τὸ ψαλτήρι ποὺ λέει: «Πρόσθες αὐτοῖς κακά, Κύριε, πρόσθες αὐτοῖς κακά τοῖς ἐνδόξοις τῆς γῆς». Μοῦ λέει: «τί εἶναι αὐτά; Μπορεῖ νὰ τὰ πεῖ ὁ Θεός», Τῆς λέω… Αὐτό τὸ ψαλτήρι ἔχει γραφτεῖ σὲ ἄλλη γλῶσσα καὶ ἡ νοοτροπία ποὺ αὐτοί τὴ μετέφρασαν ἐπειδή εἶναι, «κάν’ τους ὅλους καλούς». Διαπαιδαγώγησέ τους. Φέρτ’ τους στὸ δρόμο σου. Μόνο τὸ Εὐαγγέλιο εἶναι τόσο καθαρό καὶ ὡραίο.Τὰ ἄλλα εἶναι ἔτσι δύσκολα. Πρέπει νὰ ἔχεις πνεῦμα Θεοῦ γιὰ νὰ τὰ ἐξηγήσεις. Τὰ πῆρε αὐτή, τὰ παίρνεις ἐσύ, σοῦ λέει: «Κόλαση, διάβολος, αὐτά ὅλα… Τί λὲς μωρέ, ποὺ θὰ πιστέψω ἐγώ στὸν διάβολο; Τὶ εἶναι αὐτά τὰ πράγματα; Αὐτά εἶναι γελοία». Κι ὅμως! Ρωτᾶς ἐμένα και σου λέω: «Ὑπάρχει διάβολος». Μὰ θὰ πεῖς: «Τώρα μᾶς εἶπες ὅτι δὲν ὑπάρχει». Μὰ πρέπει ἐμεῖς νὰ πᾶμε ἐκεῖ, σὲ αὐτό τὸ σημεῖο μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, ποὺ θὰ καταργηθεῖ γιὰ μᾶς ὁ διάβολος καὶ ὁ θάνατος καὶ ἡ κόλαση. Καὶ μποροῦμε νὰ ζοῦμε μετά μέσα στὴ χαρά τοῦ Θεοῦ.Καὶ ποτέ νὰ μὴν σκεπτόμαστε τὸν θάνατο.Καὶ νὰ ἔρθεις στὸ τέλος τῆς ζωῆς σου καὶ νὰ εἶναι τὸ πόδι σου μέσα στὸ λάκκο ἐσὺ μπορεῖ νὰ φυτεύεις συκιές, καρυδιές, κυπαρίσσια, νὰ φτιάχνεις περιβόλια γιὰ τοὺς συνανθρώπους σου, νὰ φτιάχνεις ἐκκλησίες καὶ νὰ ἔχεις καὶ τὸ ἕνα ποδάρι μέσα στὸ λάκκο.Γιατί τὰ κάνεις αὐτά; Ἀπό τὴν ἀγάπη.Πιστεύεις ὅτι δὲν ὑπάρχει θάνατος.Καὶ θέλεις καὶ οἱ συνάνθρωποί σου ποὺ θὰ ἔρθουν πάλι ἐδῶ νὰ βροῦν κάτι νὰ γίνουν καλοί, νὰ μὴν γίνουν κλέφτες καὶ κλέβει ὁ ἕνας τὸν ἄλλον.Γι’ αὐτό φυτεύεις καὶ τὰ φρούτα καὶ τὰ καρύδια καὶ τὰ σύκα. Γι’ αὐτό φτιάχνεις καὶ ἐκκλησία καὶ ὅλα. Ἀπό ἀγάπη.

Δὲν εἶναι νὰ πᾶς στὸν Τούρκο νὰ τὸν σκοτώσεις, γιατί εἶναι Τούρκος.Ἔ, ἐκεῖνο εἶναι ἀνθρώπινο τὸ φέρνει ἡ ἀνάγκη. Μὰ θὰ πεῖς: «Γιατί να γίνεται πόλεμος;» Ἅμα κάνουμε αὐτό τὸ πράγμα κι ἔχουμε μιὰ θρησκεία, δὲν θὰ μαλώνουμε, δὲν θὰ κάνουμε πολέμους, θὰ λείψουν ὅλα! Ἔτσι λένε, μὰ ἔτσι δὲν εἶναι.Τὶ νὰ τὴν κάνεις; Ἐμεῖς ἐδῶ οἱ Ἕλληνες, ἔχουμε μιὰ θρησκεία. Εἴμαστε Χριστιανοί. Ἄν ὑπάρχει ἀπὸ κανένας ξένος, εἶναι λίγοι.Ὅμως, βλέπεις σήμερα πώς ἀλληλοτρωγόμαστε καὶ ἔχουμε χίλια κόμματα.Κι ἀπό ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες, τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, γίνανε καὶ ἄθεοι καὶ ξέρω ἐγώ. Μόνο ἡ θρησκεία τοῦ Χριστοῦ ἑνώνει. Καὶ ὅλοι πρέπει νὰ προσευχόμαστε νὰ ἔρθουνε σὲ αὐτή τὴ θρησκεία.Ἔτσι θὰ γίνει ἡ ἕνωση.Ὄχι μὲ τὸ νὰ πιστεύεις ὅτι ὅλοι εἴμαστε τὸ ἴδιο καὶ ὅλες οἱ θρησκείες εἶναι τὸ ἴδιο.Δὲν εἶναι τὸ ἴδιο.Ἡ ἀγάπη ἡ ἀληθινή εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Μὴν νομίσεις οἱ γονεῖς ποὺ ἀγαποῦν τὰ παιδιά τους. Βρὲ ἄσ’ τοὺς κραδασμούς τοῦ Σάϊ Μπάμπα. Ἄστα αὐτά. Αὐτά δὲν εἶναι… ἔτσι. Αὐτά εἶναι διαφορετικά.Ὅπως τὰ λέει ἐδῶ πέρα.Αὐτή εἶναι ἡ ἀλή-θεια.Δὲν εἶναι ἔτσι, κόρη μου. Λάβετε τὰ μέτρα σας καὶ μιλῆστε καὶ στὰ παιδιά. Δὲν ξέρω. Πρέπει νὰ γίνουμε χριστιανοί. Ἄστον τὸν Μπάμπα. Μπορεῖ κι αὐτόν νὰ τὸν φωτίσει ὁ Θεός νὰ γίνει χριστιανός. Καὶ τότε νὰ πάρει τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, νὰ κηρύξει τὸν Χριστιανισμό. Ποῦ ξέρεις; Ξέρεις πόσοι τὴν ἔχουν πάθει, ἔτσι; Ἅμα εἶναι πνεῦμα ἀγαθό…! Κι ὁ Θεός εἶναι ὁ πανταχοῦ παρών.Εἶναι ὁ νοῦς ὁ ὑπέρτατος ποὺ τὰ πάντα γνωρίζει. Μὴ μοῦ μιλᾶς.Ὁ Θεός γνωρίζει καὶ κανονίζει, ἀλλά δὲν φαίνεται, διότι ὅταν θὰ φανεῖ καὶ κοιτάζει νὰ στρώσει τὸν ἕναν καὶ τὸν ἄλλον, τότε ὁ ἴδιος φεύγει ἀπό τὸν δρόμο που ἔχει χαράξει.Τὸ χάραγμα εἶναι αὐτό… ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐλεύθερος νὰ διαλέξει τὸ ἕνα ἤ τὸ ἄλλο.Ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ του.Κι αὐτή ἡ ἐλεύθερη βούληση εἶναι ποὺ ὁ Θεός σέβεται.Σέβεται τὸν ἄνθρωπο. Δὲν μπορεῖ νὰ τοῦ πεῖ: «Ἔ; ποῦ πᾶς; ἔλα ἐδῶ». Κι ἐσύ θὰ πεῖς ὅτι ἕνας ποὺ κάνει ἕνα φόνο, ποὺ βασανίζει ἕναν ἄλλον εἶναι τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος; Μπορεῖ νὰ εἶναι τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος, ἀλλά τὸ πνεῦμα ποὺ τὸν κατέχει καὶ κάνει αὐτό τὸ κακό εἶναι τοῦ διαβόλου! Ποὺ δὲν εἶναι τὸ ἀγαθό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Ἐλᾶτε γιὰ νὰ τὰ ποῦμε!

Ἐγώ εἶμαι ἀγράμματος. Μὴ νομίζετε. Δὲν ἔχω πάει σὲ σχολεῖα.Ἔχω μεγαλώσει μέσα στὴν ἔρημο, καὶ ἔχω κάνει ὑπακοή σὲ δύο γέροντες σεβαστούς. Δὲν μπορᾶ να μιλήσω. Εἶμαι γέρος ἐνενήντα χρονῶν. Καὶ κουράζομαι. Καμμιά φορά ὅταν ξυπνήσω. Νά, τώρα ἔχω ξυπνήσει ἀπό κάποιον ὕπνο, ἐπειδή ἤμουν ἄγρυπνος τὴ νύχτα καὶ ἔχω λίγο κουράγιο καὶ μιλάω. Μοῦ διάβασε τὸ ευαγγέλιο. Διάβασ’ τὸ πολλές φορές.Δὲν μπορεῖς νὰ πεῖς, τὸ διάβασα.Τὸ εὐαγγέλιο ἔχει θησαυρούς καὶ λύνει ὅλα τὰ προβλήματα. Εἶναι φιλοσοφία. Ὄντως φιλοσοφία! Εἶναι φιλοσοφία ἐξ ἀποκαλύψεως φι-λοσοφία. Εἶναι ἡ ἀνωτάτη φιλοσοφία! Ἄχ, ὁ κόσμος τώρα, πολύ προσπαθεῖ νὰ ριχτεῖ πρὸς τὴν ὕλη.Νὰ περιφρονήσει τὸ πνεῦμα.Νὰ περιφρονήσει τὶς ἀξίες.Ὅλες αὐτές τὶς ἀξίες… Σιγά-σιγά μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ τὶς ἔφτιαξε ὁ ἄνθρωπος.Τὶς ἔφτιαξε ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ.Τὴν οἰκογένεια καὶ ὅλα αὐτά τὰ καλά καὶ ὡραία.Ἅμα τὰ περιφρονήσουμε, ἡ γῆ, ἐδῶ, ἡ ζωή μας γίνεται χάος. Γίνεται κόλαση. Μὲ ναρκωτικά, μὲ αυτό, μέ ἐκεῖνο… Ἀρχίζει ὁ ἄνθρωπος νὰ κοιτάζει τὴν ἡδονή, νὰ θέλει νὰ ἱκανοποιεῖται… ἔτσι.Δὲν βλέπει τὰ παιδιά ποὺ αὐτοκτονοῦν, ποὺ τρελαίνονται. Δὲν πᾶς στὰ ψυχιατρεῖα νὰ δεῖς παιδάκια… 15, 16, 20 ἐτῶν, 25, 30, ποὺ βα-σανίζονται. Θὰ μοῦ πεῖς: «Γιατί δὲν τὰ βλέπει ὁ Θεός;» Μὰ αὐτά εἶναι. Τὰ βλέπει ὁ Θεός, ἀλλά δὲν μπορεῖ νὰ ἐπέμβει. Μπορεῖ ὅμως μὲ τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ, νὰ ἔρθει, ὥστε οἱ ἄνθρωποι, νὰ ἀποκτήσουν μιὰ ἐπίγνωση. Νὰ δοῦν τὸ χάος ὁλοζώντανο μπροστά τους. Νὰ ποῦν «Ἔ πέφτουμε στὸ χάος, χανόμαστε».«Ὅλοι πίσω, ὅλοι πίσω. Γυρίστε πίσω. Πλανηθήκαμε». Καὶ νὰ ἔρθουν πάλι στὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ.Καὶ νὰ λάμψει ἡ Ὀρθόδοξος πίστις. Αὐτό, ἐμεῖς ἐπιδιώκουμε.Καὶ ἔτσι θέλουμε τὰ πράγματα σιγά-σιγά νὰ γίνουν, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ.Ὁ Θεός, ἐργάζεται μυστικά.Δὲν θέλει νὰ ἐπηρεάσει τοῦ ἀνθρώπου τὴν ελευθερία.Τὰ φέρνει ἔτσι καὶ σιγά, σιγά, σιγά πάει ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖ ποὺ πρέπει. Νὰ αὐτά εἶναι τῆς στιγμῆς πράγματα ποὺ σοῦ λέω.Ναὶ ἀλλά πρέπει… κι ἐμένα νὰ μοῦ δώσει δύναμη ὁ Θεός, νὰ σᾶς τὰ πῶ καμιά φορά.Δὲν γίνεται τίποτα μὲ ἐκεῖνα. Ἐκεῖνα ἔχουν ταχυδακτυλουργίες καὶ τὰ τοιαῦτα…
Καὶ αὐτές τὶς ὑλοποιήσεις καὶ ὅλα.᾽Εμεῖς στὴ θρησκεία μας, ἐμεῖς τὰ ἔχουμε ὅλα. Κατάλαβες; Καὶ ὑλοποιήσεις καὶ ὅλα, μὲ τοὺς Ἁγίους μας. Ἀλλά ἡ ὑλοποίηση εἶναι δύο εἰδῶν. Εἶναι ἡ κακιά καὶ ἡ καλή. Κατάλαβες; Μπορεῖ ἕνας νὰ κάνει προσευχή ποὺ οἱ ἄλλοι δὲν ἔχουν λάδι καὶ βασανίζονται γιατί τοὺς ἔχει λείψει τὸ λάδι. Νὰ ἀνοίξει τὰ χέρια του καὶ νὰ γεμίσουν τὰ κιούπια μὲ λάδι.Μπορεῖ καὶ ἕνας γκουρού νὰ κάνει κάτι ἄλλο, μιὰ ἄλλη ὑλοποίηση. Ἀλλά δὲν εἶναι ἡ ἴδια. Δὲν εἶναι τοῦ ἀγαθοῦ Πνεύ-ματος.Γιατί ὅπως εἴπαμε ὑπάρχει καὶ τὸ κακό.Καὶ τὸ κακό ἔχει τὴ δύναμη. Νὰ δώσει στὸν ἄνθρωπο ποὺ τὸ πιστεύει… Ἔχει τὴν δύναμη τὸ κακό, νὰ τοῦ δώσει τὴν δύναμη νὰ τὸ κάνει! Γι’ αὐτό ὑπάρχουν καὶ διάφοροι μάγοι, γκουρούδες, φακίρες καὶ ξέρω ἐγώ…! Εἶναι τοῦ κακοῦ πνεύματος. Πάρε μελέτησε… ἐνῶ λὲς ὅτι ὅλα εἶναι ἴσωμα καὶ ὅλα εἶναι τὸ ἴδιο. Ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη. Διάβασε τὸ εὐαγγέλιο. Μάθε το καλα! Κι ὅπου ἔχεις ἀπορίες, ἔλα νὰ στὸ πῶ ἐγώ ὁ ἀγράμματος, ὁ ταπεινός.Δὲν λέω ἐγώ ὅτι εἶμαι χριστιανός.Δὲν λέω ὅτι εἶμαι Ὀρθόδοξος.Ἐπιθυμῶ, θέλω, ἀγωνίζομαι, προσπαθῶ… μὰ δὲν ἔχω γίνει Χριστιανός, Ὀρθόδοξος.Ἔτσι εἶναι τὸ αἴσθημά μου καὶ εἶναι ἀληθινό. Θέλω! Μὲ παρεξηγεῖς σὲ αὐτά ποὺ λέω; Μὰ λέω τὴν ἀλήθεια. Ἐγώ τὶς πιστεύω, ἔτσι, ἔτσι… Κι ἕνας ἄγγελος ἄν ἔρθει καὶ μοῦ πεῖ «τὶ λές, βρέ γέρο;» Δὲν εἶναι ἔτσι… Ὅλες οἱ θρησκείες εἶναι τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅλοι οἱ γκουρούδες καὶ οἱ φακίροι καὶ οἱ μάγοι καὶ οἱ ἐπαοιδοί, εἶναι τοῦ Θεοῦ. Ναί, τοῦ Θεοῦ εἶναι ὡς ἄνθρωποι, ἀλλά τὰ ἔργα τους, εἶναι τοῦ διαβόλου. Συγχώρα με ποὺ μιλάω ἔτσι.

Παιδιά, καλά παιδιά.Καὶ εἶστε καλά παιδιά καὶ ἥσυχα παιδιά. Ἀλλά τί νὰ τὸ κάνω! Καὶ ὅποιος εἶναι καλός καὶ ἥσυχος εἶναι ἔτσι καὶ στὴν ἀλήθεια; Πολλές φορές, ἄνθρωποι ποὺ τοὺς βλέπουμε νὰ εἶναι ἥσυχοι κι ὅμως δὲν εἶναι.Πρέπει νὰ ἔρθετε νὰ τὰ ποῦμε, αὐτά. Δὲν μπορῶ τώρα. Τὶ νὰ σᾶς πῶ! Πρέπει νὰ διακόψω.Ξέρεις πόσο λυπᾶμαι; Ἄν ἤξερες πόσο σᾶς ἀγαπάω… Πολύ, πάρα πολύ.Θὰ μοῦ πεῖς «γιατί δὲν εὔχεσαι στὸν Θεό νὰ μᾶς φωτίσει;».Εὔχομαι, ἀλλά δὲν εἶμαι τόσο δυνατός.Κι ἐγώ κι ἐσεῖς, ἴσως νὰ ἐπιμένετε… εἰς τὸ αὐτό καὶ στὸν Θεό. Δὲν ξέρω ὅτι σᾶς φυλάει! Ὅμως, ἐδῶ εἶναι ἡ ἀλήθεια. Πρέπει νὰ τὴν μάθετε.Πρέπει νὰ διαβάσετε καλὰ κι ἅμα σᾶς πεῖ τὸ πνεῦμα «νέα ψεύτικη θρησκεία εἶναι αὐτή…» τότε νὰ τὴν ἀκούσετε νὰ πᾶτε μὲ τὸν Σάϊ Μπάμπα. Τὶ λέει ὁ Σάϊ. Ὁ νέος ἀπεσταλμένος τοῦ Θεοῦ ποὺ φέρνει τὴν νέα ἀλήθεια, ποὺ αὐτή ταιριάζει τώρα στὸν κόσμο. Νὰ ἔχουμε ἐλευθερία.Ὁ Θεός εἶναι αγάπη. Δὲν ὑπάρχει φόβος, πουθενά. Μὰ ἐγώ ξέρω μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, τώρα ἐάν ὁ Σάϊ εἶναι ἤ ὁ ἄλλος ἔτσι. Κατάλαβες; Τέλος πάντων.Τώρα ἔχουμε μασόνους, ἔχουμε διάφορα πράγματα, ποὺ τὰ πιστεύουν ὅλα. Καὶ πηγαίνουν μὲ τὸν Σατανᾶ καὶ κάνουν σατανικές ἐπικλήσεις καὶ μυστηριώδη πράγματα. Διότι ὑπάρχουνε. Ὑπάρχει σατανάς καὶ ὑπάρχουν μυστηριώδη πράγματα. Κακά δηλαδή. Πρέπει νὰ τηρήσετε σιωπή καὶ ἐλᾶτε, δὲν ξέρω καὶ ὁ Θεὸς πῶς θὰ τά φέρει, τί νὰ σᾶς πῶ; Μὲ ἀγάπη μοῦ τὸ εἶπε αὐτό, ἔτσι. Ἐνῶ κανονικά, δὲν πρέπει. Λέει ὁ ἄλλος: «Ποῦ τοὺς ξέρεις αὐτούς;». Κατάλαβες; Ἐν πάσει περιπτώσει. Σὲ ἀφήνω καὶ εὔχομαι ὁ Θεός νὰ μᾶς φωτίσει ὅλους νὰ τὸν γνωρίσουμε καὶ νὰ τὸν ἀγαπήσουμε.Ἔτσι εὔχομαι, ἄντε καλημέρα. Συγχώρα με, ἄν σὲ στενοχώρησα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου