Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017

Διαμαρτυρία γονέων ως προς τον άξονα “έμφυλες ταυτότητες” (ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ)


Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
 
Ως γονείς και γνωρίζοντας τη μόρφωση και την ευαισθησία σας θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε την ανησυχία μας για το παρακάτω θέμα.
Πληροφορηθήκαμε ότι αποστείλατε την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Φ20.1/220482/Δ2/23.12.2016 Εγκύκλιο με θέμα: «Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Εμφύλων Ταυτοτήτων» κατά το Σχολικό έτος 2016-2017». Στην ενότητα «Έμφυλες Ταυτότητες» οι επιμέρους θεματικές αναφέρονται: «1. Σωματικές αλλαγές στην Εφηβεία, 2. Βιολογικό και Κοινωνικό φύλο, 3. Αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα και 4. Ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα των γυναικών». Στις θεματικές που αφορούν γονείς και εκπαιδευτικούς, αναφέρονται εκτός  των άλλων και οι θεματικές: «σεξουαλικός προσανατολισμός και ανθρώπινα δικαιώματα», «η ομοφοβία και η τρανσφοβία στην κοινωνία και το σχολείο» [1].
 
Κατά τον θεματικό αυτό άξονα καλούνται τα παιδιά μας να «αποδομήσουν τα έμφυλα στερεότυπα», να προβληματιστούν  ίσως και αυτά με τον «σεξουαλικό προσανατολισμό τους» όπως προστάζουν τα «ανθρώπινα δικαιώματα» ώστε να πάψει τάχα η «ομοφοβία και η τρανσφοβία στην κοινωνία και στο σχολείο.»
Σεβόμενοι όλους τους ανθρώπους, άρα και εκείνους με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, διδάσκουμε και στα παιδιά μας το σεβασμό στην ελεύθερη επιλογή (σωστή ή μη) του κάθε ανθρώπου. Ωστόσο αντιτιθέμεθα στην διαφήμιση της πρόωρης έναρξης σεξουαλικών σχέσεων καθώς και των διαφορετικών σεξουαλικών προτιμήσεων που μπορεί να μπερδέψει ή να αποπροσανατολίσει τα παιδιά μας.
Η ως τώρα ευκαιριακή εφαρμογή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης από Φορείς στα σχολεία έχει δείξει ότι συχνά οι «ειδικοί» στις παρουσιάσεις τους, θεωρούν τις προγαμιαίες σχέσεις ως δεδομένο για τα παιδιά του Γυμνασίου και την εγκράτεια ως κάτι το μη εφικτό – μη σεβόμενοι, έτσι, τα πιο συγκρατημένα παιδιά και ωθώντας τα έμμεσα στο να δοκιμάσουν πρόωρα κάτι για το οποίο δεν είναι ακόμα έτοιμα ή προσκρούει στις ηθικές τους αξίες. Τα πολύ σημαντικά αλλά συγχρόνως δύσκολα και ευαίσθητα θέματα που άπτονται της σεξουαλικής αγωγής δεν είναι σωστό ούτε και αποτελεσματικό, ναπαρουσιάζονται σε ένα μεγάλο και ανομοιογενές ακροατήριο, όπως π.χ. ένα τμήμα σχολείου ή -ακόμα χειρότερα- σε περισσότερα τμήματα ταυτόχρονα. Τα άτομα που απαρτίζουν αυτό το ακροατήριο είναι παιδιά διαφορετικών φύλων, με διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας, διαφορετικών ιδεολογικών και ηθικών αντιλήψεων, και με άλλο βαθμό σεξουαλικών εμπειριών. Tα παιδιά του Γυμνασίου είναι βιολογικά και ψυχολογικά ανώριμα και αυτό τα καθιστά ευάλωτα στην επικίνδυνη περιέργεια παρά τις προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο των αφροδίσιων νοσημάτων. Μελέτες έχουν δείξει ότι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση -παρά τις καλές προθέσεις- δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα [2]: Δεν μειώνονται οι εφηβικές εγκυμοσύνες [3] και παράλληλα -σαν αποτέλεσμα της «διαφήμισης» χρήσης των προφυλακτικών έναντι της αποχής- ο μέσος όρος της ηλικίας έναρξης της σεξουαλικής δραστηριότητας γίνεται όλο και χαμηλότερος [4].
Ειδικά όσον αφορά την ομοφυλοφιλία, οφείλουμε να τονίσουμε επιπλέον και τους κινδύνους που εγκυμονεί. Πρόσφατες έρευνες έχουν επιβεβαιώσει ότι οι ομοφυλόφιλοι  παρουσιάζουν πολύ συχνότερα κατάθλιψη, απόπειρες αυτοκτονίας, γενικευμένη αγχώδη διαταραχή, διαταραχή διαγωγής, χρήση ουσιών και αλκοολισμό. Τα προβλήματα αυτά είναι πολύ πιο έντονα στα αμφισεξουαλικά άτομα. Επίσης οι ομοφυλόφιλοι άνδρες παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο  για μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως σύφιλη, γονόρροια, ηπατίτιδα B και C,  έρπητα γεννητικών οργάνων  και AIDS, καθώς και ορισμένους τύπους καρκινωμάτων. Οι πρώτες περιπτώσεις HIV/AIDS αναφέρθηκαν το 1981 σε νέους άνδρες ομοφυλοφίλους. Στις ανεπτυγμένες δυτικές κοινωνίες, η πλειοψηφία των νοσούντων και των φορέων, είναι άνδρες ομοφυλόφιλοι [5]. Για κανένα λόγο λοιπόν  δεν πρέπει η ομοφυλοφιλία  να συζητιέται μέσα στη σχολική κοινότητα, ως εναλλακτικός τρόπος σεξουαλικότητας.
Μπορεί η κοινότητα των ομοφυλοφίλων να χαιρετίζει και να συγχαίρει την «καινοτομία» της εγκυκλίου [6], εμείς όμως οι γονείς αντιτιθέμεθα. Εν μέσω ηθικής, κοινωνικής και οικονομικής κρίσεως επιμένουμε να κρατάμε  τις αξίες και τα ιδανικά μας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν «προοδευτικό» να ενθαρρύνει τις προγαμιαίες σχέσεις και ναπροπαγανδίσει τη διαστροφή της σεξουαλικότητας. Δεν θα δεχτούμε πειραματισμούς και πρωτοβουλίες εις βάρος των παιδιών μας.
Εμείς οι γονείς εμπιστευόμαστε καθημερινά τα παιδιά μας, που είναι ότι  πολυτιμότερο έχουμε, στα σχολεία, τους θεματοφύλακες της παιδείας, και περιμένουμε να λάβουν «την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.» όπως ακριβώς αναγράφεται στην παράγραφο 2  του άρθρου 16του Συντάγματος.Όμως η εφαρμογή της εν λόγω εγκυκλίου, καταπατώντας ευθέως το Σύνταγμα, βάζει τους φύλακες της παιδείας να εισηγούνται την ηθική, πνευματική και φυσική αποδόμηση, που έρχεται σε αντίθεση με την ηθική, και θρησκευτική μας συνείδηση και  μετατρέπει τα παιδιά μας σε χειραγωγούμενα όντα.
Εξάλλου, τοΝ.Δ. 53/1974 – ΦΕΚ 256/Α ́ που κύρωσε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ ή Σύμβαση της Ρώμης) και σύμφωνα με το άρθρο 2του Προσθέτου Πρωτοκόλλου αυτής “Δικαίωμα στην εκπαίδευση” ορίζει ότι :
«Ουδείς δύναται να στερηθή του δικαιώματος όπως εκπαιδευθή. Παν Κράτος εν τη ασκήσει των αναλαμβανομένων υπ’ αυτού καθηκόντων επί του πεδίου της μορφώσεως και της εκπαιδεύσεως θα σέβεται το δικαίωμα των γονέων όπως εξασφαλίζωσι την μόρφωσιν και εκπαίδευσιν ταύτην συμφώνως προς τας ιδίας αυτών θρησκευτικάς και φιλοσοφικάς πεποιθήσεις».
Βάση του νόμου αυτού,δεν έχετε το δικαίωμα να εισάγετε στα σχολεία με αυτόν τον αυταρχικό και αντιδημοκρατικό τρόπο,  θέματα ασύμφωνα με τις πεποιθήσεις μας και ερήμην μας!
Όσον αφορά στο θέμα της Σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, οι Ειδικοί προτείνουν πλέον την εξατομικευμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση (Tailor-made sex education) ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού και σε συνεργασία πάντα με τους γονείς[7]. Την εξατομικευμένη αυτή διαπαιδαγώγηση αρμόδιοι να την κάνουμε είμαστε εμείς. Η θέση μας είναι ότι εμείς οι γονείς είμαστε αυτοί που πρέπει να ενημερωνόμαστε από αρμόδιους ιατρικούς φορείς, και στη συνέχεια εμείς – γνωρίζοντας την ψυχοσύνθεση και το επίπεδο ωριμότητας των παιδιών μας- να τους προσφέρουμε την εξατομικευμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που έχουν ανάγκη.
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ Φ20.1/220482/Δ2/23.12.2016 ΕΓΥΚΥΚΛΙΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ!

ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:
ThematikiLink
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRVzUOAIOSmX0kGopDtmtZccAy44yh6Gc_9n8H6nZFk_5QDQ/viewform


Βιβλιογραφικές Πηγές:
[1]  Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, «Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων κατά το Σχολικό Έτος 2016-2017», Εγκύκλιος με Αρ. Πρωτ. Φ20.1/220482/Δ2 /23-12-2016. [2] Wight, Daniel (Leader of the Sexual Health and Families programme at the MRC Social and Public Health Sciences Unit, Glasgow) “The effectiveness of school-based sex education: What do rigorous evaluations in Britain tell us?”, Education and Health journal, Vol.29 No. 4, 2011 [3] Sabia, Joseph J., “Does sex education affect adolescent sexual behaviors and health?,”Journal of Policy Analysis and Management, 6 September 2006. [4] Oettinger, Gerald S. (University of Texas at Austin) « The Effects of Sex Education on Teen Sexual Activity and Teen Pregnancy», Journal of Political Economy, Vol. 107, No. 3, June 1999. [5] Προκοπάκη Καλλιόπη (Ψυχιάτρος παιδιών και εφήβων), «Ιατρικά Δεδομένα για την Ομοφυλοφυλία», εκδόσεις «Λυχνία», 2008. [6] ColourYouth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας,  «Περί των αντιδράσεων στην εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για τις Έμφυλες Ταυτότητες», διαθέσιμο από http://colouryouth.gr/2017/01/21/peri_ton_antidraseon_stin_egkiklio_tou_upourgeiou_paideias_gia_tis_emfiles_tautotites/ 21 Ιανουαρίου 2017. [7] Paton, David (καθηγητήςστο Nottingham University), “Compulsory sex education won’t reduce rates of teenage pregnancy”, The Conversation, October 24, 2014.
(Πηγή: orthros.eu)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου