Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017

ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΜΝΗΣΤΩΡ


Εορτάζεται στις 26 Δεκεμβρίου αν είναι Κυριακή ή την πρώτη Κυριακή μετά τις 26 Δεκεμβρίου. Όταν δεν υπάρχει Κυριακή εντός αυτής της περιόδου, μεταφέρουμε τον εορτασμό στις 26 Δεκεμβρίου.
 
ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού 
 
     Η Θεοτόκος επιτέλεσε την υψηλή Της υπηρεσία ως Μητέρα του Θεού, εν πολλοίς και με τη βοήθεια του Μνήστορα αγίου Ιωσήφ, ο οποίος αποτελεί ένα από τα κύρια πρόσωπα, τα οποία σχετίζονται με το άμεσο περιβάλλον του Κυρίου μας. Συνήθως το ιερό πρόσωπο του Ιωσήφ σκιάζεται από την ιερότατη προσωπικότητα της Παναγίας μας και γι’ αυτό ο βίος του είναι σχετικά ελάχιστα γνωστός.

Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017

Κίνηση γονέων κατά των Φακέλων – Βιβλίων των Θρησκευτικών σε Κάλυμνο, Πάτμο, Λέρο κ.α

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 
Γενική Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι Τ.Κ.15180
 
Κοινοποίηση προς τους βουλευτές Δωδεκανήσου και το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
 
Κάλυμνος, 28 Δεκεμβρίου 2017

Σας επισυνάπτουμε το ψήφισμα των γονέων της Καλύμνου, καθώς και το υπ΄ αριθμόν 183Λ/18.10.2017 ψήφισμα της τοπικής Εκκλησίας για το μάθημα των Θρησκευτικών, τα οποία συνοδεύονται από τις υπογραφές μας και ζητάμε το μάθημα των Θρησκευτικών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας να είναι ομολογιακό και να διδάσκεται μέσα από τα προϋφιστάμενα σχολικά βιβλία του έτους 2016-2017. 
 
Σας ενημερώνουμε δε ότι, για τον σκοπό αυτό, συλλέγουμε υπογραφές στην ιστοσελίδα
 καθώς επίσης και ότι ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ-ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
 
Την προσπάθειά μας στηρίζουν η Πάτμος, η Λέρος και έπεται συνέχεια. 
 
Μετά τιμής,
Οι γονείς που υπογράφουμε τα ψηφίσματα

Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017

ΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΣΚΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΕ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ἀναφέροντας τὰ σημαντικότερα σημεῖα τῶν καταστρεπτικῶν ἀποφάσεων ποὺ ἐλήφθησαν στὴν Κρήτη ἔχουμε νὰ σημειώσουμε τὰ ἑξῆς: 

1.) Ἀναγνωρίστηκε ἐπισήμως ἡ βαπτισματικὴ θεολογία (στὸ κείμενο γιὰ τὸν Γάμο), συμφώνως πρὸς τὴν ὁποία θεωρεῖται ὡς ἔγκυρο τὸ “μυστήριο” ὅλων τῶν χριστιανῶν ποὺ ἔχουν “βαπτισθεῖ” στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἀνεξαρτήτως δόγματος. Τοῦτο δηλαδὴ σημαίνει ὅτι ὅλοι οἱ “χριστιανοί” ἔχουν κοινὸ βάπτισμα. Παρεπόμενο εἶναι ὅτι ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ἀναγνωρίζονται ἡ ἱερωσύνη καὶ τὰ “μυστήρια” τῶν αἱρετικῶν ψευδοεκκλησιῶν. 

2.) Στὸ ἴδιο κείμενο, κατὰ παράβασιν τῶν ἱερῶν κανόνων, ἐπιτρέπονται οἱ μικτοὶ γάμοι ὀρθοδόξων καὶ αἱρετικῶν, ὥστε ἐμμέσως νὰ ἀναγνωρίζεται ὁ ἐκκλησιαστικὸς χαρακτῆρας τῶν αἱρέσεων. Νὰ σημειώσουμε ἐδῶ τὴν ἀπόλυτη καὶ ἄνευ ἐξαιρέσεων ἀπαγόρευση τῶν ἱερῶν κανόνων (72ος τῆς πενθέκτης οἰκουμενικῆς Συνόδου) στὴν τέλεση τέτοιου εἴδους γάμων, ποὺ ὅπως ἀναφέρει ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης δὲν εἶναι κἄν γάμοι καὶ πρέπει νὰ διαλύονται. 

Αν μια προσπάθεια, που γίνεται δεν έχει πόλεμο από τον πειρασμό, τότε βάλετε και ένα ερωτηματικό για το αν τη θέλει ο Θεός...

 
-Έλεγε ένας μοναχός. Αν μια προσπάθεια, που γίνεται δεν έχει πόλεμο από τον πειρασμό, τότε βάλετε και ένα ερωτηματικό για το αν τη θέλει ο Θεός.

Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017

Υπάρχει «τύχη»;

Αποτέλεσμα εικόνας για υπαρχει τυχη για τον χριστιανο 

«Τύχη είναι ίσως το ψευδώνυμο του Θεού, όταν δεν θέλει να υπογράψει…».

-Ὑπάρχει «τύχη» ἢ Θεία Πρόνοια; Κατὰ Τὸν Ἱερὸν Χρυσόστομον: Εἶναι κακὸν καὶ ἀπηγορευμένον νὰ πιστεύῃ κανεὶς εἰς τὴν τύχην.

Καὶ λέγει: 
Ἄν ἡ τύχη κάνῃ τὸν καλὸν ἢ τὸν κακὸν (ἄνθρωπον), τότε γιατὶ συμβουλεύεις τὰ παιδιά σου καὶ τὰ νουθετεῖς;  
Ὅλα τότε ἄσκοπα καὶ χαμένα. Ἄν ἡ τύχη κάνει τοὺς πλουσίους, καὶ τοὺς πτωχούς, τότε δὲν χρειάζεται μόρφωσις, οὔτε ἀγὼν διὰ ἀπόκτησιν περιουσίας. Ἂν δὲν ὑπάρχῃ Θεός, ὁ ὁποῖος ἐποπτεύει τὰ πάντα, τότε δὲν θὰ ὑπῆρχε τάξις καὶ ἁρμονία, χωρὶς δηλαδὴ τὴν πρόνοιάν Του• Ἄν δὲν ὑπάρχῃ Θεὸς, πῶς ἔγιναν ὅλα αὐτά; Κι’ ἂν ὑπάρχῃ, πῶς τὰ παραβλέπει αὐτά; Ἄν πάλι – ὅπως συμβαίνει – τὰἐδημιούργησεν ὅλα, τότε πρόσεχε τὴν ἀσέβειαν καὶ βλασφημίαν!  

Ο Όσιος Σίμων ο Μυροβλύτης, Κτίτωρ της Σιμωνόπετρας, ο Άγιος Νήφων ο Κοινοβιάρχης που ασκήθηκε στους Λειψούς και την Πάτμο και άλλοι σημαντικοί Άγιοι που εορτάζουν σήμερα.

Προς Πέτρον έσχε κοινά κλήσιν και πέτραν,
Yπερτερεί μύρω δ’ ο της πέτρας Σίμων.


Σίμων ὑπερβὰς ἀστεροσκόπων θέαν.
Τὴν Βηθλεὲμ παρῆκε πρὸς πόλον θέων,
Εἰκάδι ὀγδοάτη βίοτον λίπε λυγρὸν ὁ Σίμων.

ΒιογραφίαΟ Όσιος Σίμων ο Μυροβλύτης ήταν ο κτήτορας της τολμηρότερης αρχιτεκτονικά αγιορείτικης μονής, της Σιμωνόπετρας. Υπήρξε θαυμάσιος ασκητής, θαυματουργός και μυροβλύτης.

Υποτάχθηκε σε αυστηρό Γέροντα και τόσο τον αγάπησε, ώστε την ώρα πού κοιμόταν ασπαζόταν τα πόδια του και κατά την απουσία του τον τόπο της κατακλίσεώς του.

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017

Κύματα κρυπτοχριστιανών έκαναν Χριστούγεννα στις εκκλησιές της Πόλης!

Κύματα κρυπτοχριστιανών έκαναν Χριστούγεννα στις εκκλησιές της Πόλης. Τρέμει η Τουρκία με τις αποκαλύψεις της ΜΙΤ
Τα Χριστούγεννα αυτά πιο πολύ από άλλες χρονιές οι κρυπτοχριστιανοί έτρεξαν στις εκκλησιές της Πόλης, της Νοτιοανατολικής Τουρκίας, στην Αττάλεια για να να προσευχηθούν και να γιορτάσουν την γέννηση του θεανθρώπου.
Η τουρκική μάλιστα εφημερίδα Haberturk αποκάλυψε τις πληροφορίες που είχε από τις μυστικές υπηρεσίες καθώς αυτές έχουν στο στόχαστρο όχι μόνο τους μουσουλμάνους που προσεύχονται και ανάβουν κεριά σε χριστιανικές εκκλησίες αλλά τους κρυπτοχριστιανούς που τρέχουν κρυφά σε εκκλησίες μέσα σε κτίρια ειδικά διαμορφωμένα για να προσευχηθούν.
Στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου στη συνοικία Μπέγιογλου έκαναν Χριστούγεννα αρκετοί Μουσουλμάνοι, εν όψει της 25 Δεκεμβρίου Ημέρας των Χριστουγέννων, όπου πραγματοποιήθηκε θεία λειτουργία.
Οι πιστοί που παρακολούθησαν τη λειτουργία άναβαν κεριά στο εσωτερικό της εκκλησίας και κατόπιν προσεύχονταν στον περίβολο της εκκλησίας, όπως συνηθίζουν να κάνουν. Μπερδεμένοι ανάμεσα σε Χριστιανούς και τουρίστες με σκυφτό το κεφάλι σιγοψιθύριζαν τις προσευχές τους.
Στην εκκλησία επίσης του αγίου Γεωργίου του Κουδουνά στα Πριγκιποννήσια, αρκετοί μουσουλμάνοι έτρεξαν να ανάψουν κερί και να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα.
Άλλωστε στον άη Γιώργη πάντα προσέρχονται μουσουλμάνοι ειδικά στην εορτή του αγίου.
Στην εκκλησία του άη Πρώτη, στην εκκλησία της Παναγίας, στην κεντρική περιοχή του Ούκαπανι, στην Πόλη, οι μουσουλμάνοι μπορεί να συρρέουν κάθε πρώτη του μήνα αλλά και τα Χριστούγεννα ήταν εκεί για να ανάψουν κερί και να προσευχηθούν.
Είναι γεγονός ότι αυτή η μερίδα μουσουλμάνων αλλά και οι κρυπτοχριστιανοί κυρίως είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος της Τουρκίας που ισοδυναμεί με το βάρος από την παρουσία των Κούρδων στην χώρα.

Δύο σημαντικοί Ομολογητές: ο Άγιος Πρωτομάρτυς Στέφανος και ο Άγιος Θεόδωρος ο Γραπτός.

Λόγων στεφάνοις, οἷα τιμίοις λίθοις,
Στέφω Στέφανον, ὃν προέστεψαν λίθοι.
Εἰκάδι λαΐνεος Στέφανον μόρος ἑβδόμῃ εἷλεν.

Βιογραφία
Ο Άγιος Στέφανος ήταν ένας από τους πιο διακεκριμένους μεταξύ των επτά διακόνων, που εξέλεξαν οι πρώτοι χριστιανοί για να επιστατούν στις κοινές τράπεζες των αδελφών, ώστε να μη γίνονται λάθη και τους χειροτόνησαν οι Άγιοι Απόστολοι. Αν και κουραστική η ευθύνη του επιστάτη για τόσους αδερφούς παρ’ όλα αυτά ο Στέφανος έβρισκε καιρό και δύναμη για να κηρύττει το Ευαγγέλιο του Χριστού.

Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου 2017

Χριστός ετέχθη!


 
Ὅταν λέμε: «Χριστός ἐτέχθη», εἶναι τό ἴδιο μέ τό νά λέμε: «Ὁ Μεσσίας γεννήθηκε», ἤ «ὁ Βασιλιάς γεννήθηκε», ἤ «ὁ Σωτήρας γεννήθηκε»!

Μέ τόν χαιρετισμό αὐτό ἰσχυριζόμαστε καί μαρτυροῦμε ὁ ἕνας στόν ἄλλο, ὅτι ἦρθε στόν κόσμο Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἔπρεπε νά ἔρθει γιά τή σωτηρία τῆς γενεᾶς τῶν ἀνθρώπων, καί ὅτι ἐκτός Αὐτοῦ ἄλλον δέν πρέπει νά περιμένουμε.

Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2017

Καλά Χριστούγεννα!


 

Ὁ Φώτης Κόντογλου γιὰ τὰ Χριστούγεννα.

Τὴν πνευματικὴ χαρὰ καὶ τὴν οὐράνια ἀγαλλίαση ποὺ νοιώθει ὁ χριστιανὸς ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα, δὲν μπορεῖ νὰ τὴ νοιώσει, μὲ κανέναν τρόπο, ὅποιος τὰ γιορτάζει μοναχὰ σὰν μία συγκινητικὴ συνήθεια, ποὺ εἶναι δεμένη περισσότερο μὲ τὶς συνηθισμένες χαρὲς τοῦ κόσμου, μὲ τὸν χειμώνα, μὲ τὰ χιόνια, μὲ τὸ ζεστὸ τζάκι.

Μοναχὰ ὁ ὀρθόδοξος χριστιανὸς γιορτάζει τὰ Χριστούγεννα πνευματικά, κι ἀπὸ τὴν ψυχὴ τοῦ περνᾶνε ἁγιασμένα αἰσθήματα, καὶ τὴ ζεσταίνουνε μὲ κάποια θέρμη παράδοξη, ποὺ ἔρχεται ἀπὸ ἕναν ἄλλο κόσμο, τὴ θέρμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, κατὰ τὸν ἀναβαθμὸ ποὺ λέγει: «Ἁγίω Πνεύματι πάσα ψυχὴ ζωοῦται, καὶ καθάρσει ὑψοῦται, λαμπρύνεται τὴ τριαδικὴ μονάδι, ἱεροκρυφίως».

Χριστούγεννα στα Καρούλια - Δύο υπέροχες ιστορίες για το πώς εορτάζουν τον ερχομό του Κυρίου οι Ασκητές!

(Μία ΑΝΕΚΔΟΤΗ συγκλονιστική Αγιορείτικη ιστορία)
Για τα Καρούλια δείτε εδώ κι εδώ


Ἡ παροῦσα διήγηση εἶναι μία συγκλονιστικὴ ἐμπειρία τοῦ μακαριστοῦ π. Θεόκλητου Διονυσιάτη, ὅπως τὴν ἐμπιστεύθηκε πρὶν 38 χρόνια σχεδὸν στὸν Ἁγιορείτη Μοναχὸ π. Κύριλλο Παντοκρατορινό, ὁ ὁποῖος μὲ δέος καὶ νοσταλγία πρὶν λίγες ἡμέρες μας τὴν μετέφερε.Από τὰ Happy Christmas λοιπὸν τῶν «εὐτυχισμένων» ἀνθρώπων ἂς ταξιδεύσει φέτος ὁ λογισμός μας στ’ Ἅγιονορος, ἐκεῖ στὰ φρικτὰ Καρούλια,μὲ τοὺς ξυπόλυτους ἀσκητᾶς καὶ σὲ ὅσα μας ἐξομολογιέται μὲ συγκλονισμὸ ὁ ἁγιασμένος καὶ σοφός μας π.Θεόκλητος ὁ Διονυσιάτης .


* * *


«ΝΕΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ τότε, κατὰ τὸ ἔτος 1941, ἐν μέσῳ τῆς κατοχῆς καὶ τοῦ ἐνσκήψαντος δεινοῦ χειμῶνος ,μου ἦρθε ὁ καλὸς λογισμὸς νὰ ἐπισκεφθῶ προσκυνητὴς τὰ φρικτὰ Καρούλια, νὰ κάμω καὶ ἐγὼ ἀσκητικὰ Χριστούγεννα μαζὶ μὲ τοὺς ἀετόψυχους Καλόγηρους τούτου τοῦ ἀπαράκλητου τόπου.Τὴν εὐλογία μου τὴν ἔδωκε ἀμέσως δίχως δισταγμὸ ὁ Γέροντάς μου ,ὁ Ὀσιότατος π.Γαβριήλ, ὁ καὶ Ἡγούμενος χρηματίσας τῆς τοῦ Διονυσίου Μονῆς. Μοῦ ἔδωκε εἰσέτι καὶ λίγους ὀβολοὺς διὰ τὸ ταξίδιό μου μὲ τὸ μοτόρι καὶ λίγες φανέλες γιὰ νὰ ἔχω νὰ ἀλλάξω, μὲ εὐλόγησε καὶ εὐχόμενος μὲ ἔστειλε σὲ τοῦτο τὸ κατανυκτικὸ ταξίδι.

Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017

Όραμα του Αγ. Νήφωνος Επισκόπου Κωνσταντιανής κατά τη Θ. Λειτουργία!

 

Άγιος Νήφων Επίσκοπος Κωνσταντιανής 

(† 23 Δεκεμβρίου) 

 Για το βίο του δείτε εδώ ενώ για περισσότερα στοιχεία σχετικά με το βίο και το Όραμά του για τη μέλλουσα Κρίση εδώ

«Στις έσχατες όμως ημέρες, όσοι θα δουλέψουν αληθινά στο Χριστό, θα κρύψουν έξυπνα τους εαυτούς τους από τους ανθρώπους».


Άγγελοι συλλειτουργοί. Ο Άγιος Νήφων επίσκοπος Κωνσταντιανής  4ος αιώνας, αξιώθηκε να δει πολλά θεϊκά οράματα, με τα φωτισμένα από το Άγιο Πνεύμα μάτια της ψυχής του.
Κάποτε σε μία Θεία Λειτουργία, μόλις ο Λειτουργός εκφώνησε:«Ευλογημένη η Βασιλεία» ο Άγιος είδε φωτιά να κατεβαίνει από τον ουρανό, και να καλύπτει το Άγιο Θυσιαστήριο και τον ιερέα, χωρίς εκείνος να καταλάβει τίποτα.
Αργότερα όταν άρχισε να ψάλεται  ο Τρισάγιος Ύμνος από το λαό, τέσσερις Άγγελοι κατέβηκαν και έψαλαν μαζί τους.

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017

Οι σύγχρονοι Άγιοι και Γέροντες της Ορθοδοξίας για τον Οικουμενισμό (2ο μέρος)

π. ρσένιος Μπόκα ο θαυματουργός (1910 - 1989)


 
" Oκουμενισμός; Ενε αρεσι λων τν αρέσεων! πτσι τς κκλησίας π τος δίους της τος πηρέτες, τ ργανα τς Δύσης. Τ ποτελέσματά του ενε τ σάπια συντρίμμια πο πέφτουν, κόμα κι ν ενε πίσκοποι, ερες, μοναχο λαϊκοί... 
ς πιστρέψουμε στν γία παράδοσι, στ δόγματα κα στος κανόνες τν γίων πατέρων, τν οκουμενικν Συνόδων. Διαφορετικά, θ πμε στν κόλασι, συμπεριλαμβανομένων κα τν πισκόπων μας! Θες φυλάξοι!"

Πηγή


***** 

 Ὅσιος Ἰάκωβος Τσαλίκης«Κάποτε ἐπισκέφθηκε τὸ Μοναστήρι μᾶς ἕνας Προτεστάντης πάστορας. Ὅταν μὲ ἐνημέρωσαν ὅτι αὐτὸς ὁ κύριος εἶναι ἱερέας τῶν Προτεσταντῶν, τὸν πλησιάσαμε καὶ τὸν ξεναγήσαμε στὸ Μοναστήρι μας. Μετά, εἶπα νὰ ἑτοιμάσουν γιὰ τὸν ἄνθρωπο φαγητό. Ἐγὼ δὲν κάθησα μαζί του στὸ τραπέζι, ἀλλὰ ἀποσύρθηκα στὸ κελί μου. Διότι αὐτὸ ἀπαιτεῖ ἡ τάξις. Οἱ Πατέρες ἀπαγορεύουν τὴ συμπροσευχὴ ποὺ προηγεῖται τῆς κοινῆς τραπέζης».

Σὲ ἄλλη περίπτωση ἐπισκέφθηκαν τὸ Μοναστήρι δύο ἁγιορεῖτες ἱερομόναχοι καὶ μιὰ ἡλικιωμένη κυρία Καθολική, ρωσικῆς καταγωγῆς, ποὺ εἶχε ἀποφασίσει νὰ γίνει Ὀρθόδοξη.


Ὅταν στὸ Γέροντα ἀναφέρθηκε ὅτι, κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, στὰ ἄτομα αὐτὰ εἶναι ἀρκετό το μυστήριο τοῦ Χρίσματος, χωρὶς τὸ Βάπτισμα, ὁ Γέροντας εἶπε:

Γέροντας Γρηγόριος Δοχειαρίτης: «Ρωτᾶς γιὰ πολέμους, ρωτᾶς, Ἕλληνα, γιὰ χαλασμούς. Καλά, δὲν βλέπεις αὐτοὺς ποὺ κάθε μέρα κατεβαίνουν ἀπὸ τοὺς κόρφους;»

ΣΤΟΥΣ ΚΟΡΦΟΥΣ ΒΡΕΧΕΙ, ΑΣΤΡΑΦΤΕΙ ΚΑΙ ΒΡΟΝΤΑ
Οἱ παλιοὶ ἀνθρῶποι, παρατηρώντας τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν ἀπὸ χρόνο σὲ χρόνο, γίνονταν οἱ πιὸ καλοὶ καὶ οἱ πιὸ σωστοὶ μετεωρολόγοι. Ἂς εἶχε ὁ τόπος τους ἡλιοφάνεια καὶ καλοκαιρία. Παρακολουθώντας γύρω-γύρω τὰ ἄκρα τῆς γῆς, ποὺ τὰ ὠνόμαζαν κόρφους, ἔλεγαν «ὅπου εἶναι ἔρχεται βροχή, ἔρχεται κακοκαιρία καὶ στὸν δικό μας τόπο· μαζέψτε τὰ γενήματά σας, ποὺ κινδυνεύουν ἀπὸ τὴν κακοκαιρία». Ἡ μάννα ἔλεγε «δὲν θὰ ἁπλώσουμε ἀπόψε μπουγάδα, γιατὶ ἔρχεται βροχή». Καὶ ὁ βοσκὸς μάζευε τὰ ζῶα του στὸν στάβλο.
– Πατέρα, καλὸς εἶναι ὁ καιρός.
– Παιδί μου, δὲν ἀκοῦς τὸ ποδοβολητὸ τῆς βροχῆς;
Ἴσως ἐκεῖ στὸ μοναστήρι ποὺ σύχναζε ἄκουσε τὸν Ἠλία νὰ λέγη «Δὲν ἀκοῦτε τὰ πόδια τῆς βροχῆς;».
Ὁ γερο-ψαρᾶς ἔλεγε στὰ παιδιά του:
– Τραβᾶτε τὴν βάρκα ἔξω· ἔρχεται κακοκαιρία.
Ὅλοι τὰ ἤξεραν τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν. Ὄχι μόνον οἱ ἄνθρωποι, ἀλλὰ καὶ τὰ ζῶα. Προτοῦ χαράξη, ὁ μύρμηγκας ἀγωνιζόταν νὰ συνάξη καὶ νὰ προστατεύση τὰ γενήματά του. Αὐτὸ τὸ μικρὸ ζωάκι ἔχει φοβερὲς αἰσθήσεις καὶ ἀμύνεται γιὰ τὰ ἐπερχόμενα δεινά.
Ὁ σημερινὸς πεπαιδευμένος ἄνθρωπος δὲν τὰ βλέπει;

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017

Σημαντική είδηση: Ανακοινωθέν Συνάξεως Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ
e-mail: synaxisorthkm@gmail.com
Ἀνακοινωθὲν
Ἡ ἱστορικὴ πλέον καὶ ἀγωνιστική «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν», ποὺ συνέδεσε τὸ ὄνομά της μὲ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Τριάδος Ἄνω Γατζέας, συνῆλθε σήμερα, Τρίτη 19 Δεκεμβρίου, στὴν νέα αἴθουσα τῆς «Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν» στὴν Θεσσαλονίκη. Ἔλαβαν μέρος μνημονεύοντες καὶ μὴ μνημονεύοντες κληρικοί, ἀποτειχισμένοι καὶ μὴ ἀποτειχισμένοι, πρᾶγμα ποὺ διαλύει τὶς ψευδεῖς καὶ συκοφαντικὲς φῆμες γιὰ σχισματικὲς τάσεις, καὶ μετὰ ἀπὸ συζήτηση ἀποφασίσθηκαν τὰ ἑξῆς: 

O νεαρός καταθλιπτικός που αγίασε...Ο εικονιζόμενος ιερέας με το διαπεραστικό βλέμμα και την ευειδή μορφή, είναι ο σήμερα εορταζόμενος (20 Δεκεμβρίου με το νέο ημερολόγιο,2 Ιανουαρίου με το παλιό, που ακολουθεί η ρωσική Εκκλησία) άγιος Ιωάννης πρωθιερεύς της Κροστάνδης,τού τόπου εξορίας πολλών μικροπαραβατών τής ρωσικής κοινωνίας.

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017

Άγιος Βονιφάτιος και Αγία Αγλαΐα : ένα παράνομο ζευγάρι που αγίασε…
 «Ὁ ἅγιος Βονιφάτιος ἦταν ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ Διοκλητιανοῦ, δοῦλος κάποιας γυναίκας συγκλητικῆς, ὀνόματι Ἀγλαΐδος, κόρης τοῦ ἀνθυπάτου τῆς Ρώμης Ἀκακίου, καὶ εἶχε παράνομες σχέσεις μὲ τὴν κυρία του.
 Ἦταν μάλιστα μέθυσος, ἀλλὰ παράλληλα καὶ ἐλεήμων καὶ φιλόξενος, μὲ μαλακὴ καρδιὰ  στὶς συμφορὲς τῶν ἀνθρώπων καὶ στὶς ἱκεσίες τους. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ κυρία τοῦ ἦταν ἐλεήμων καὶ φιλομάρτυς. Κάποια ἡμέρα λοιπὸν ἡ Ἀγλαΐς εἶπε στὸν Βονιφάτιο: Πήγαινε στὴν Ἀνατολή, ἐκεῖ ποὺ μαρτυροῦν οἱ ἅγιοι, καὶ φέρε λείψανα μαρτύρων, ὥστε νὰ τὰ ἔχουμε γιὰ  βοήθεια καὶ ψυχικὴ σωτηρία. Ὁ Βονιφάτιος εἶπε γελώντας:” Ἐὰν φέρω τὸ δικό μου λείψανο, θὰ τὸ δεχτεῖς; 

Αγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Όταν Μνησικακείς...

Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017

Κυριακή των Προπατόρων και οι σημερινοί μεγάλοι Άγιοι

Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Ντροπή Γέροντα Μεθόδιε...

Ο Γέροντας της παλαιάς αδελφότητας της Αγιορειτικής Μονής Εσφιγμένου (οι οποίοι δυστυχώς μνημονεύουν παλαιοημερολογίτες Επισκόπους σύμφωνα με πολλούς μάρτυρες) μιλάει υβριστικά για τους σύγχρονους Αγίους της Εκκλησίας, οι οποίοι άσχετα από το ποιός τους αγιοκατέταξε και τι σκοπούς είχε, δεν παύουν να είναι Άγιοι!


Τα Άμφια των Κληρικών και οι συμβολισμοί τους (με Βίντεο)


Ἀπὸ τὸν 3ο αἰώνα μ.Χ., παράλληλα με τὴν διαμόρφωση ξεχωριστῶν χώρων γιὰ τὴν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας χρησιμοποιοῦνται στὴν ἀνατολὴ καὶ εἰδικὰ ἄμφια γιὰ τοὺς ἱερεῖς. Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ἀκριβὴ προέλευσή τους, τὰ ἱερατικὰ ἄμφια θὰ διατηρήσουν κάποια ἰδιαιτερότητα στὸ χρῶμα καὶ τὴν ἐξέλιξή τους, ὥστε νὰ ἀποτελέσουν εἰδικὰ ἄμφια γιὰ τὸν κλῆρο. Ὡστόσο, τὰ ἱερατικὰ ἄμφια στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν ἀποτελοῦν ἁπλὰ τελετουργικὰ ἐνδύματα, ἀλλὰ καὶ σύμβολα ποὺ ἐκφράζουν ἔννοιες πνευματικές. Ὁ συμβολισμὸς ἐξάλλου ὑπῆρξε ἀρχαιότατη συνήθεια τῆς Ἐκκλησίας. Ἀκόμη καὶ ὁ ἱερέας φορώντας τὰ ἄμφια τὴν ὥρα τῆς λειτουργίας διαφοροποιεῖται ὄχι μόνο ἀπὸ τοὺς ὑπόλοιπους πιστοὺς ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του.
Ἡ θεολογικὴ σημασία τῶν ἀμφίων, ἡ ὁποία ὑπαγόρευσε τὴ χρήση τους, εἶναι ὅτι ὁ Λειτουργὸς δὲν τελεῖ ἀφ᾿ ἑαυτοῦ τὰ μυστήρια, ἀλλὰ δυνάμει Χριστοῦ καὶ τῆς Ἱερωσύνης τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ὁποία κατέχει διὰ τῆς χειροτονίας «ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ», «ἐνδεδυμένος τὴν τῆς Ἱερατείας χάριν».
Διατηροῦν κατὰ βάση τὴν παλαιά τους μορφὴ καὶ μὲ αὐτὰ διακρίνονται οἱ ἐπὶ μέρους βαθμοὶ τῆς Ἱερωσύνης. Εἶναι ἑπτά, κατὰ τὸν τύπο τῶν ἑπτὰ χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ τὸν ἱερὸ ἀριθμὸ τῆς πληρότητας. Κατανέμονται ἀναλόγως στοὺς τρεῖς βαθμοὺς τῆς Ἱερωσύνης:

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017

Όταν ο λαός του Θεού είναι αποφασισμένος! Νο.2 (Φωτό και βίντεο)


Είχαμε γράψει και στο 1ο μέρος ότι:

Αναμφίβολα το μεγάλο όπλο του Χριστιανού είναι η Προσευχή. Ιδιαίτερα όταν γίνεται με ακράδαντη Πίστη, πόνο και ταπείνωση, τότε η Προσευχή γίνεται υπερόπλο. Όμως υπάρχουν πάμπολλες φορές που πρέπει η Πίστη και η Προσευχή να συνοδεύεται ΚΑΙ από έργα, καθώς, όπως είπε κι ο Άγ. Ιάκωβος ο Αδελφόθεος "ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων νεκρά ἐστιν" (Επιστ. Ιακ. Β,20).  

Μερικές ακόμη πρόσφατες περιπτώσεις όπου ο λαός του Θεού δεν στηρίχτηκε μόνο στην Προσευχή του αλλά έκανε πράξη τα λόγια του Αγ. Ιακώβου και των Πατέρων της Ορθοδοξίας:

Ψήφισμα του Ελληνορθόδοξου Συνδέσμου «Ζωοδόχος Πηγή» κατά του οικουμενισμού.

Το μαύρο πρόβατο
Ψήφισμα του Ελληνορθόδοξου  Συνδέσμου
«Ζωοδόχος Πηγή»
 
Τα βαριά σύννεφα της παναίρεσης του οικουμενισμού σκέπαζαν για χρόνια τον ορίζοντα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ελπίζαμε ως μέλη συνειδητά Αυτής της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας ότι ποτέ δεν θα βιώναμε το θλιβερό αιρετικό περιβάλλον που δημιουργήθηκε με την σύνοδο της Κρήτης.

  Ζούσαμε με την εντύπωση ότι την οικουμενιστική αυτή θολούρα θα την διέλυαν οι αντιδράσεις ημών των ορθοφρονούντων, εκφραζομένων διά των Αγιοπατερικών κειμένων και της Ορθοδόξου ημών παραδόσεως.
  Πέσαμε σε ένα μεγάλο λάθος. Δεν υπολογίσαμε το μέγεθος  της αιρετικής διάβρωσης των συνειδήσεων των οικουμενιστών. Μια διάβρωση που έφθασε να κορυφωθεί στην έκφρασή της, μέσα από την διαδικασία σχεδιασμού, οργάνωσης και πραγμάτωσης της «αυτοαποκαλούμενης» Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Κρήτης.