Σάββατο 13 Μαΐου 2017

Άγιοι Οσιομάρτυρες Ιβηρίτες Μοναχοί


Μαρτύρησαν από "αδελφούς Ορθοδόξους" επειδή δεν δέχθηκαν την ένωση με τους Παπικούς!!!
Είθε να έχουμε τις προς Κύριον μεσιτείες τους αλλά και το ανδρείο τους Εκκλησιαστικό φρόνημα! 
Ὑπὲρ πατρῴων ἐπνίγητε δογμάτων
Καὶ πρὸς γαληνοὺς ὡρμίσασθε λιμένας.


Βιογραφία
Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος (1259 - 1282 μ.Χ.), για να επιτύχει την παρέμβαση του Πάπα Γρηγορίου Ι' (1271 - 1276 μ.Χ.) και αργότερα του Ιωάννου Κ' (1276 - 1277 μ.Χ.) προς τον Κάρολο τον Ανδεγαβικό προκειμένου να σταματήσει τις επιθέσεις του κατά του Βυζαντίου, προσχώρησε στην ένωση των δύο Εκκλησιών, που διακηρύχθηκε στις 6 Ιουνίου του 1274 μ.Χ. στη Σύνοδο της Λυών της Γαλλίας. Η πράξη όμως αυτή του αυτοκράτορα εξήγειρε εσωτερικό πόλεμο που κράτησε μέχρι το 1281 μ.Χ., διότι τόσο ο κλήρος, όσο και ο λαός, αντετάχθησαν σθεναρά κατά της ενωτικής αυτής πολιτικής. 
Από το Άγιον Όρος έστειλαν στον αυτοκράτορα ένα ομολογιακό κείμενο, όπου επεξηγούσαν γατί επιβάλλεται η εκκλησιαστική απομάκρυνση απ'τους αιρετικούς, στηριζόμενοι πάνω στα λόγια των πατέρων της εκκλησίας.
Μεταξύ των άλλων έγραφαν:
Ο γαρ αιρετικόν δεχόμενος, τοις αυτού υπόκειται εγκλήμασι”,
“Ο ακοινωνήτοις κοινωνών, ακοινώνητος εστιν, ως συγχέων τον Κανόνα της εκκλησίας”.

Ο αυτοκράτορας μεταχειρίσθηκε εναντίον των αντιφρονούντων αυστηρά μέτρα: βαριές φορολογίες και κατασχέσεις, δημόσιες τιμωρίες και περιυβρίσεις. Βοηθούμενος δε και από τον λατινόφρονα Πατριάρχη Ιωάννη ΙΑ' Βέκκο (1275 - 1282 μ.Χ.), επιχείρησε να επιβάλει την ένωση βίαια. 
Θύματα της βίας αυτής υπήρξαν μεταξύ άλλων οι Ιβηρίτες μοναχοί, οι οποίοι, δεν υπάκουσαν στις πατριαρχικές και αυτοκρατορικές διαταγές περί αποδοχής της ενώσεως, αλλά με πνευματική ανδρεία έλεγξαν αυτούς για την ανορθόδοξη πολιτική τους, συνελήφθησαν και ρίχθηκαν στη θάλασσα, όπου βρήκαν μαρτυρικό θάνατο.
Να σημειωθεί ότι συνολικά στο Αγ. Όρος, και ειδικότερα στις ιερές μονές Ιβήρων, Βατοπεδίου, Ζωγράφου και στις Καρυές ομολόγησαν πίστη και θανατώθηκαν 74 μοναχοί.

Κοντάκιον τῶν Ὁσιομαρτύρων 
(αναφέρεται σε όλους τους Αθωνίτες που Μαρτύρησαν εκείνη την περίοδο- το είδαμε εδώ)
Ἀνωνύμου μοναχοῦ. Ἦχος πλ.δ'. Τῇ 'Ὑπερμάχῳ.
Λατινοφρόνων καθαιρέτας εὐφημήσωμεν, Κοσμᾶν τόν «Πρῶτον», Ὄρους Ἄθω τό προτείχισμα, πυρικαύστους τε Ζωγράφου Χριστοῦ ὁπλίτας, Βατοπαιδίου συνοδίαν τήν ἀήττητον, καί Ἰβήρων οὐρανόσθενον ὁμήγυριν· τούτοις κράζοντες· χαίρετε στῦλοι τῆς πίστεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου