Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017

Φοβερή ὀπτασία εὐλαβεστάτου Ἱερέως!

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 ( Πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Κ. Ἀναγνωστόπουλου )
Ἀπόσπασμα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο  Ὅταν ἤμουν ἐφημέριος στόν Ἅγιο Ἀθανάσιο Εὐόσμου Θεσσαλονίκης, μοῦ εἶχαν διηγηθῆ μία φοβερή ὀπτασία ἑνός εὐλαβεστάτου Ἱερέως, τήν ὁποία ἀξιώθηκε νά δῆ ἐν ἐκστάσει ψυχῆς, στό δωμάτιό του, ἐνῶ διάβαζε μέ πολλή κατάνυξι τίς Εὐχές τῆς Θείας Μεταλήψεως, διότι σέ λίγο θά πήγαινε στόν Ναό του, γιά νά  λειτουργήση.
     Ξαφνικά βλέπει τόν ἑαυτό του νά βρίσκεται μέσα στήν Ἐκκλησία καί μάλιστα ἱερουργοῦντα. Κατά τόν Καθαγιασμό τῶν Τιμίων Δώρων «εἶδε» μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς του μιά ὑπέρλαμπτρη στήλη οὐρανίου φωτός νά καλύπτη τά Τίμια ἁγιασθέντα Δῶρα καί ταυτόχρονα ἕνα Βρέφος, ἑνός περίπου ἔτους, νά ἐμφανίζεται ξαπλωμένο μπροστά ἀπό αὐτά μέ τόση ἐκθαμβωτική ἀκτινοβολία, πού ξεπερνοῦσε κι αὐτή τή λάμψι τοῦ ἡλίου. Τόν δέ ἑαυτό του τόν «εἶδε» νά λαμπροφορῆται ἀπό τίς θεϊκές ἀκτῖνες τοῦ Θείου Βρέφους.
    

http://www.diakonima.gr/wp-content/uploads/2011/10/theia-koinonia.jpg Καί ἦλθε ἡ φοβερή στιγμή τῆς Θείας Κοινωνίας. Καί τότε -ὧ, τοῦ παραδόξου θαύματος!- ὁ ἱερεύς ἀσπάσθηκε τό Θεῖον Βρέφος κι Ἐκεῖνο τόν Ἱερέα. Εὐθύς ἀμέσως τοῦ ἐφάνη…μήπως τρελλάθηκε; μήπως πλανήθηκε;…Ὄχι! Τοῦ ἐφάνη ὅτι ἔτρωγε τό Θεῖον Βρέφος, ἀλλά καί τό Βρέφος Ἰησοῦς Χριστός κατέτρωγε τόν Ἱερέα, ὁ ὁποῖος ἐχριστοφορεῖτο καί ἐθεώνετο λαμπροφόρως, ἐνῶ παρέμειναν καί οἱ δύο τελείως ἀκέραιοι!...
     Ξαφνικά ἀκούει τήν γλυκύτατη φωνή τοῦ Θείου Βρέφους νά λέγη: «Τοῦτο ἐστί τό Σῶμα μου…καί τοῦτο ἐστί τό Αἷμα μου…εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν»! Καί εὐθύς ἀμέσως ἐν μέσῳ οὐρανίων ἀκαταλύπτων ψαλμωδιῶν ἀπό μυριάδες ἀγγελικές φωνές ὁ Δεσπότης Χριστός καί Θεός καί Σωτῆρας τοῦ κόσμου, ἀγκαλιάζει τόν Ἱερέα καί ἀναλαμβάνεται μαζί του εἰς τούς οὐρανούς…
     Ἀνήρχοντο ἀκολουθούμενοι ἀπό τίς χιλιάδες ψυχές «ζώντων τε καί κεκοιμημένων» πού μνημονεύθησαν κατά καιρούς στήν Ἱερά Πρόθεσι ἀπό τόν ἐν λόγῳ ἁγιασμένο παππούλη.
     Κατόπιν ὅλων αὐτῶν ὁ εὐλαβέστατος Ἱερεύς «ἐλθών εἰς ἑαυτόν» καί μή ἀντέχοντας τήν θεία εὐφροσύνη τῆς ἀκαταλήπτου θεωρίας, ἔπεσε κάτω σχεδόν λιπόθυμος. Καί ἀπό ὅ,τι εἶπαν, φαίνεται ὅτι ἀδιαθέτησε γιά μέρες πολλές…
     Τό τί ἔγινε μετά δέν ἔμαθα. Οἰκτείρω ὅμως τόν ἑαυτό μου, πού ἀδιαφόρησα νά μάθω περισσότερα γιά τόν εὐλογημένο ἐκεῖνον Ἱερέα. Νά ψάξω νά τόν βρῶ, γιά νά πάρω τήν εὐχή του.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου