370231-0018 
Καταγόταν «από τα όρια της Καστορίας, εκ χώρας Κορυσσού», και ήταν μεγαλύτερος αδελφός του οσίου Διονυσίου, κτήτορος της αγιορειτικής Μονής του Τιμίου Προδρόμου (Ι. Μ. Διονυσίου). Γεννήθηκε περί το 1300 από ενάρετους γονείς.
Νέος πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη προς αναζήτηση εναρέτων Γερόντων και διδασκάλων. Υπηρετεί με ταπείνωση τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία και χειροτονείται από τον πατριάρχη διάκονος και ιερεύς. Έρχεται στο Άγιον Όρος, μονάζει αρκετά χρόνια στη Μονή Φιλοθέου και οι φιλόθεοι μοναχοί της, για την αρετή του και δίχως να θέλει, τον εκλέγουν ηγούμενό τους. Από Τούρκους πειρατές απάγεται και πωλείται ως δούλος στη Βιθυνία. Μετά την απελευθέρωσή του πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη, τοποθετείται από τον παλαιό φίλο του, πατριάρχη Κάλλιστο τον Α΄, ηγούμενος της Μονής του Αγίου Γεωργίου των Μαγγάνων, όπου «χρόνον ουκ ισχνόν αρίστως την ηγουμενείαν» άσκησε.
Περί το 1368 χειροτονείται μητροπολίτης Τραπεζούντος. Ο αυτοκράτορας είχε ζητήσει τον εναρετώτερο γι’ αυτή τη θέση. Ποιμαίνει θεοφιλώς την επαρχία του και βοηθεί τον αδελφό του στην ίδρυση της Μονής του (1375).
Το Καθολικό της Ι.Μ. Φιλοθέου Αγίου Όρους

Περιγραφή του οσίου βρίσκεται σε χειρόγραφη ακολουθία του στη Μονή Φιλοθέου. «Ήτο σεβάσμιος, υψηλός την πράξιν, ταπεινός το φρόνημα, τα γένεια έως την ζώνην, και εις την ομιλίαν γλυκύτατος και πεπαιδευμένος εις άκρον την των κανόνων διάταξιν…»
Η μνήμη του τιμάται στις 11 Ιανουαρίου και στις 24 Ιανουαρίου μαζί με τους άλλους αγίους της Ιεράς Μονής Φιλοθέου με κοινή ακολουθία.
Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου, "Οι Άγιοι του Αγίου Όρους"