Τετάρτη 19 Απριλίου 2017

"Αναστάσεως Ημέρα" σε διάφορες γλώσσες (ΒΙΝΤΕΟ)

Το Δοξαστικό των Αίνων της Αναστάσεως
Στα Ελληνικά


Στα Αραβικά 


Στα Αγγλικά


Ἦχος πλ. α’
Δόξα… Καὶ νῦν…

Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς· Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν· Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου