Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018

«Νὰ πολεμοῦμε τοὺς σαρκικοὺς λογισμούς» (Διδακτικὴ διήγηση ἀπὸ τὸ Γεροντικὸν)

 
ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΝ ΤΟΥΣ ΣΑΡΚΙΚΟΥΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥΣ
 
π. Γεωργίου Καλπούζου, Ἐκδόσεις «Φωτοδότες»
 
Ἕνας ἀδελφός μας λέει τὸ Γεροντικό, πειραζόταν ἀπὸ τὴν πορνεία. Πῆγε τότε σ’ ἕναν ἅγιο πνευματικό. Τοῦ εἶπε τὸ λογισμό του καὶ παρακάλεσε τὸν Γέροντα νὰ προσευχηθεῖ γὶ αὐτόν.
Ὅταν ἐπέστρεψε σπίτι του ὁ ἀδελφός, πάλι πειράσθηκε ἀπὸ τὸ πάθος. Καὶ πάλι ἔρχεται στὸν Γέροντα, τοῦ λέει τὸ λογισμό του καὶ τὸν παρακαλεῖ νὰ προσευχηθεῖ γὶ αὐτόν.
Τότε, ὁ Γέροντας παρακάλεσε τὸν Θεὸ νὰ τοῦ ἀποκαλύψει τὴν αἰτία γιὰ τὴν ὁποία πειράζεται ὁ ἀδελφός.
Ὁ Θεὸς τοῦ ἀποκάλυψε τὰ ἑξῆς:
Εἶδε τὸν ἀδελφὸ νὰ κάθεται καὶ κοντά του νὰ βρίσκεται ὁ δαίμονας τῆς πορνείας. Κοντὰ τοῦ πήγαινε καὶ ὁ Ἄγγελός του νὰ τὸν βοηθήσει.
Ἦταν ὅμως στενοχωρημένος ὁ Ἄγγελος, γιατί ὁ ἀδελφὸς δὲν στήριζε τὸν ἑαυτό του στὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ δὲν ἀγωνιζόταν μὲ τὴν προσευχὴ κατὰ τῶν λογισμῶν, ἀλλὰ τοῦ ἄρεσε νὰ σκέπτεται τὴν ἁμαρτία συνέχεια.
Κατάλαβε τότε ὁ Γέροντας, ὅτι ἡ αἰτία προέρχεται ἀπὸ τὸν ἀδελφό. Γι’ αὐτὸ τοῦ εἶπε:
-Σὺ εἶσαι ὁ αἴτιος νὰ μὴ φεύγει ὁ πόλεμος τοῦ πειρασμοῦ ἀπὸ κοντά σου. Γιατί συγκατατίθεσαι καὶ εὐχαριστεῖσαι μὲ τοὺς λογισμούς.
Στὴ συνέχεια τὸν δίδαξε πὼς νὰ πολεμᾶ τοὺς λογισμοὺς καὶ νὰ τοὺς διώχνει μὲ τὴν προσευχή.
Τότε ὁ ἀδελφὸς μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ Γέροντα ἄρχισε νὰ ἀγωνίζεται καὶ βρῆκε ἀνάπαυση.
 
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2017/12/blog-post_3.html#more
To είδαμε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου