Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Ο ΛΕΠΡΟΣ: ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ

Ἀπολυτίκιον
Ήχος α΄.
Νικηφόρου Ὁσίου, τοῦ λεπροῦ τὰ παλαίσματα, καὶ τὴν ἐν ἀσκήσει ἀνδρείαν, κατεπλάγησαν Ἄγγελοι ὡς ἄλλος γὰρ Ἰὼβ τὰ ἀλγεινά, ὑπέμεινε δοξάζων τὸν Θεόν, νῦν δὲ δόξῃ ἐστεφάνωται παρ᾽ Αὐτοῦ, θαυμάτων διακρίσεσιν. Χαίροις τῶν Μοναστῶν χειραγωγέ, χαίροις φωτὸς ὁ πρόβολος· χαίροις ὁ εὐωδίας χαρμονήν, προχέων ἐκ λειψάνων σου. Ὁ Ἅγιος Νικηφόρος μέ τόν Ἅγιο Ἄνθιμο καί τροφίμους τοῦ Λωβοκομείου Χίου

 

 

 

 Για τον πλήρη βίο του Αγίου αλλά και των άλλων Αγίων που εορτάζουν σήμερα όπως οι Άγιοι Εβδομήκοντα Απόστολοι, πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου