Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017

Μερικές σκέψεις για τη Νηστεία και τις...προφάσεις εν αμαρτίαις (τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα)

Σχόλιο Ιστολογίου "Ἑλληνική Ναυς": Στο τέλος του άρθρου σας έχω παραθέσει τα σχετικά αγιογραφικά χωρία. Να προσθέσω ότι για όλους μας είναι πολύ εύκολο να παρερμηνεύσουμε διάφορα σημεία της Αγίας Γραφής (και όχι μόνο), γι' αυτό κρίνεται απαραίτητο να μελετάμε προσεχτικά τα διάφορα χωρία, να τα επεξεργαζόμαστε γραμμή-γραμμή και φυσικά να λαμβάνουμε υπ΄ όψιν και ερμηνευτικά βιβλία π.χ. των αείμνηστων  Π. Τρεμπέλα, Ν. Σωτηροπούλου κ.α. ή ακόμα καλύτερα να μελετάμε απευθείας τους Πατέρες της Ελλησίας, αν κατέχουμε καλά την ελληνική γλώσσα και έχουμε πρόσβαση στο πλούσιο έργο τους, π.χ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου κτλ.
Γράφει ο π. Παντελεήμων Κρούσκος
Πολλοί λένε πώς δεν νηστεύουν γιατί βλάπτουν τα εξερχόμενα και όχι τα εισερχόμενα κατά τον λόγο του Κυρίου. Είναι όμως έτσι;
Οι φαρισαίοι έπλυναν τα πιάτα, τα ποτήρια ακόμα και τα ανάκλιντρα πριν φάνε. Και τα πιάτα τους ήταν γεμάτα με αρπαγές και αδικίες. Αυτήν την υποκρισία καυτηρίασε ο Κύριος και αυτή είναι η ουσία των λόγων Του, όταν λέει πώς τα εξερχόμενα βλάπτουν και όχι τα εισερχόμενα βλάπτουν. Επίσης δεν έτρωγαν χοιρινά και άλλα ζώα ως ακάθαρτα. 
Δεν βλάπτουν οι τροφές. Βλάπτει η κακία που εκπορεύεται από το στόμα.
Ουδεμία λοιπόν σχέση δεν έχει με την εκκλησιαστική νηστεία ο λόγος του Κυρίου εκτός βέβαια από ένα πράγμα: καλό είναι όταν νηστεύουμε τα εισερχόμενα, να νηστεύουμε και τα εξερχόμενα. Αυτό είναι το πλέον σημαντικό, χωρίς να σημαίνει πώς δεν χρειάζεται η νηστεία της τροφής. 
Η άδεια κοιλιά σκοτώνει τα πάθη και κρατάει τους δαίμονες σε καταστολή. Ο Χορτάτος, αφού θεοποιεί την γαστέρα, μετά φωνάζει και όλα τα άλλα πάθη και δεσμεύεται από αυτά. Είναι σημαντικό να νηστεύουμε και την ποιότητα, αλλά και την ποσότητα. Επίσης αν η Εκκλησία μου λέει "νήστεψε το κρέας", θα νηστέψω το κρέας. Η νηστεία της σαρακοστής είναι εκκλησιαστικό και όχι ατομικό βίωμα. Άμα αρχίσω και ρωτάω και εξετάζω, δεν νηστεύω ούτε από τους λογισμούς. 
Είμαι άπιστος, δειλός, περίεργος και μικρόψυχος. Είμαι πιο... έξυπνος από τους θεοφόρους Πατέρες πού μίλησαν με τον Θεό. Οπότε και στα εξερχόμενα που λέω πως τα θεωρώ σημαντικά ψεύτης είμαι. Ένας ηθικολόγος "υποκριτάκος". Καθόλου δεν νηστεύω. 
Η αλήθεια είναι πως μας αρέσει το φαΐ και φοβόμαστε την κακοπάθεια. Γι' αυτό και εφευρίσκουμε προφάσεις.
Ε, επειδή μας αρέσει ας το στερηθούμε. Στο κάτω κάτω ας νηστεύουμε και αυτά που θα χαλούσαμε για καλοπέραση να τα δίνουμε στους πεινασμένους. Με τόσους πεινασμένους ο καταναλωτισμός είναι πρόκληση.
Τέλος, κανένας δεν μας υποχρεώνει να κάνουμε κάτι. Ελεύθεροι είμαστε να διαχειριστούμε το δώρο του Θεού. Μην έχουμε όμως απαίτηση να αντλήσουμε και τα οφέλη. Στο μηδέν θα καταλήγουμε. Άμα δεν έχεις εκκλησιαστικό βίωμα, δεν έχω απαίτηση από σένα. Θα υποκρινόμουν αλλιώς. Δικιά σου είναι η σωτηρία. Πάρε την ή κλώτσησέ την.
Δεν έχω καιρό. Θα ασχοληθώ με την νηστεία την δική μου. Αλλά μην πεις πως δεν σε ειδοποίησα αδελφέ/ή.

Προσθήκη
Μελετήστε τα εν λόγω χωρία στο Κατά Ματθαίον ευαγγέλιον με έμφαση στους στίχους 2, 11, 17-19 και 20:
Ματθ. 15,1        Τότε προσέρχονται τῷ Ἰησοῦ οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι λέγοντες·
Ματθ. 15,1                Τοτε προσήλθαν στον Ιησούν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, και του είπαν·
Ματθ. 15,2        διατί οἱ μαθηταί σου παραβαίνουσι τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων; οὐ γὰρ νίπτονται τὰς χεῖρας αὐτῶν ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν.
Ματθ. 15,2               “Διατί οι μαθηταί σου παραβαίνουν την παράδοσιν των πρεσβυτέρων, δηλαδή των παλαιοτέρων διδασκάλων μας; Αυτό δε φαίνεται από το γεγονός ότι, όταν πρόκειται να φάγουν ψωμί, δεν πλύνουν τα χέρια των”.
Ματθ. 15,3        ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· διατί καὶ ὑμεῖς παραβαίνετε τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν;
Ματθ. 15,3                Εκείνος δε απεκρίθη και τους είπε· “διατί και σεις παραβαίνετε την εντολήν του Θεού χάριν της παραδόσεώς σας;
Ματθ. 15,10       Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον εἶπεν αὐτοῖς· ἀκούετε καὶ συνίετε·
Ματθ. 15,10              Και αφού επροσκάλεσε τα πλήθη του λαού, τους είπε· “ακούσατε καλά και εννοήσατε αυτά που θα σας πω.
Ματθ. 15,11       οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος τοῦτο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.
Ματθ. 15,11              Δεν μολύνει τον άνθρωπον αυτό που εισέρχεται στο στόμα, αλλά εκείνο που βγαίνει από το στόμα. Αυτό τον μολύνει”.
Ματθ. 15,12       τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἶπον αὐτῷ· οἶδας ὅτι οἱ Φαρισαῖοι ἐσκανδαλίσθησαν ἀκούσαντες τὸν λόγον;
Ματθ. 15,12              Τοτε ήλθαν προς αυτόν οι μαθηταί του και του είπαν· “γνωρίζεις ότι οι Φαρισαίοι επειράχθηκαν και εθύμωσαν, όταν άκουσαν αυτά τα λόγια;”
Ματθ. 15,13       ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε· πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσεται.
Ματθ. 15,13              Εκείνος δε απεκρίθη και είπε· “όσα φυτά δεν εφύτευσε ο Πατήρ μου ο ουράνιος, θα ξερριζωθούν.
Ματθ. 15,14       ἄφετε αὐτούς· ὁδηγοί εἰσι τυφλοὶ τυφλῶν· τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται.
Ματθ. 15,14              Αφήσατέ τους· είναι τυφλοί, οδηγοί άλλων τυφλών· εάν δε ένας τυφλός οδηγή ένα άλλον τυφλόν, θα πέσουν και οι δύο εις βαθύν λάκκον”.
Ματθ. 15,15       ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· φράσον ἡμῖν τὴν παραβολὴν ταύτην.
Ματθ. 15,15              Επήρε τον λόγον τότε ο Πετρος και του είπε· “εξήγησε μας αυτήν την παραβολήν που είπες προηγουμένως”.
Ματθ. 15,16       ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· ἀκμὴν καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε;
Ματθ. 15,16              Ο δε Ιησούς είπε· “ακόμη και σεις που τόσον χρόνον είσθε μαζή μου, δεν ημπορείτε να καταλάβετε το νόημα των λόγων μου;
Ματθ. 15,17       οὔπω νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον εἰς τὸ στόμα εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ καὶ εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεται;
Ματθ. 15,17              Ακόμη δεν καταλαβαίνετε ότι εκείνο που εισέρχεται στο στόμα, προχωρεί εις την κοιλίαν και απορρίπτεται στο αφοδευτήριον;
Ματθ. 15,18       τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόματος ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχεται, κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.
Ματθ. 15,18              Εκείνα όμως που βγαίνουν από το στόμα, εξέρχονται από την καρδιά, και αυτά είναι που μολύνουν τον άνθρωπον.
Ματθ. 15,19       ἐκ γὰρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί, φόνοι, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι.
Ματθ. 15,19              Διότι από την καρδιά βγαίνουν αμαρτωλαί σκέψεις και επιθυμίαι, φόνοι, μοιχείαι, πορνείαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι.
Ματθ. 15,20       ταῦτά ἐστι τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον· τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶ φαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.
Ματθ. 15,20             Αυτά είναι που κάνουν ακάθαρτον ενώπιον του Θεού τον άνθρωπον· το δε να φάγη κανείς με άπλυτα χέρια, δεν μολύνει τον άνθρωπον”.


δείτε και στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο (7, 1-23):

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου