Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017

Την είχαμε στο αρχείο μας και είπαμε να τη μοιραστούμε μαζί σας...

Ευχαριστίες στο ιστολόγιο "Απολογητικά"


Και για να ακούσετε πώς ακούγεται το παραπάνω μουσικό κείμενο αν δεν γνωρίζετε Βυζαντινή μουσική, δείτε στο 0:39 του παρακάτω βίντεο (δεν παρατίθεται για να μάθουμε Βυζαντινή Μουσική αλλά για να δούμε τι λέει το κείμενο που ψάλλεται..!!!)Αλλά ούτε και ο πάπας Βενέδικτος είχε μείνει παραπονεμένος

Μάλιστα σε αυτόν είχε γίνει και η ακόμη μεγαλύτερη τιμή να απαγγείλει την Κυριακή Προσευχή (="Πάτερ Ημών") σε Ορθόδοξη Θ. Λειτουργία παρουσία Ορθοδόξου Πατριάρχου!


Τέλος ας θυμήσουμε και μερικούς Ι. Κανόνες έτσι για να μην ...ξεχνάμε:

1. Κανών Ι' των Αγ. Αποστόλων: "Ει τις ακοινωνήτω, καν εν οίκω συνεύξηται, ούτος αφοριζέσθω"

2. Κανών ΙΑ΄ των Αγ. Αποστόλων: "Ει τις καθηρημένω, κληρικός ων, κληρικώ συνεύξηται, καθαιρείσθω και αυτός".

3. Κανών ΜΕ' των Αγ. Αποστόλων: "Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος αιρετικοίς συνευξάμενος, μόνον, αφοριζέσθω, ει δε επέτρεψεν αυτοίς, ως Κληρικοίς ενεργήσαί τι, καθαιρείσθω"

4. Κανών ΣΤ' της εν Λαοδικεία Τοπικής Συνόδου: "Περί του, μη συγχωρείν τοις αιρετικοίς εισιέναι εις τον οίκον του Θεού, επιμένοντας τη αιρέσει"

8. Κανών ΛΒ' της εν Λαοδικεία Τοπικής Συνόδου: "Ότι ου δεί αιρετικών ευλογίας λαμβάνειν, αίτινές εισιν αλογίαι μάλλον, ή ευλογίαι" 

9. Κανών ΛΓ' της εν Λαοδικεία Τοπικής Συνόδου: "Ότι ου δεί αιρετικοίς ή σχισματικοίς συνεύχεσθαι"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου