Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017

Σημαντική είδηση: Ανακοινωθέν Συνάξεως Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ
e-mail: synaxisorthkm@gmail.com
Ἀνακοινωθὲν
Ἡ ἱστορικὴ πλέον καὶ ἀγωνιστική «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν», ποὺ συνέδεσε τὸ ὄνομά της μὲ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Τριάδος Ἄνω Γατζέας, συνῆλθε σήμερα, Τρίτη 19 Δεκεμβρίου, στὴν νέα αἴθουσα τῆς «Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν» στὴν Θεσσαλονίκη. Ἔλαβαν μέρος μνημονεύοντες καὶ μὴ μνημονεύοντες κληρικοί, ἀποτειχισμένοι καὶ μὴ ἀποτειχισμένοι, πρᾶγμα ποὺ διαλύει τὶς ψευδεῖς καὶ συκοφαντικὲς φῆμες γιὰ σχισματικὲς τάσεις, καὶ μετὰ ἀπὸ συζήτηση ἀποφασίσθηκαν τὰ ἑξῆς: 
1. Νὰ συνεχισθεῖ ἐντονώτερα ὁ ἀγώνας ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης.
2. Νὰ ὀργανωθεῖ Ἡμερίδα στὴν Θεσσαλονίκη ποὺ θὰ παρουσιάσει τὰ θεολογικὰ καὶ κανονικὰ ἀτοπήματα τῆς «Συνόδου» τοῦ Κολυμπαρίου.
3. Νὰ κυκλοφορηθεῖ σχετικὸ φυλλάδιο γιὰ τὸν αἱρετικὸ χαρακτήρα τῆς «Συνόδου».
4. Μὲ σύνεση καὶ διάκριση νὰ παρακληθοῦν καὶ νὰ προτραποῦν Ἐπίσκοποι καὶ ἄλλοι κληρικοί, μοναχοὶ καὶ λαϊκοὶ νὰ πυκνώσουν τὸ ὀρθόδοξο μέτωπο, ὥστε νὰ διαλυθεῖ τὸ σύννεφο τῆς παναίρεσης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ νὰ ἐπιλάμψει ὁ ἥλιος τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως θὰ ἐπιλάμψει τὶς ἑπόμενες ἡμέρες μὲ τὴν Γέννησή Του ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης, ποὺ ἀνέτειλε στὸν κόσμο τὸ φῶς τῆς ἀληθινῆς θεογνωσίας. Ἡ πρόσφατη ἀπόφαση τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, ἡ ὁποία οὐσιαστικὰ ἀκύρωσε τὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης, αὐξάνει τὴν χαρὰ καὶ τὶς ἐλπίδες μας καὶ δικαιώνει ὅσους ἀγωνισθήκαμε ἐναντίον της. Ἀναμένουμε καὶ ἄλλες τοπικὲς Ἐκκλησίες ἢ τουλάχιστον ἄλλοι Ἐπίσκοποι, κληρικοὶ καὶ μοναχοί, ἰδιαίτερα τὸ Ἅγιον Ὄρος, νὰ ἐπαναπροσδιορίσουν τὴν θέση τους.
Θεσσαλονίκη, 19 Δεκεμβρίου 2017
Γιὰ τὴν «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν»
Ἀρχιμ. Γρηγόριος Χατζηνικολάου
Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίας Τριάδος, Ἄνω Γατζέας Βόλου
Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης
Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 
ΠΗΓΗ: Κατάνυξις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου