Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017

Κίνηση γονέων κατά των Φακέλων – Βιβλίων των Θρησκευτικών σε Κάλυμνο, Πάτμο, Λέρο κ.α

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 
Γενική Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι Τ.Κ.15180
 
Κοινοποίηση προς τους βουλευτές Δωδεκανήσου και το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
 
Κάλυμνος, 28 Δεκεμβρίου 2017

Σας επισυνάπτουμε το ψήφισμα των γονέων της Καλύμνου, καθώς και το υπ΄ αριθμόν 183Λ/18.10.2017 ψήφισμα της τοπικής Εκκλησίας για το μάθημα των Θρησκευτικών, τα οποία συνοδεύονται από τις υπογραφές μας και ζητάμε το μάθημα των Θρησκευτικών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας να είναι ομολογιακό και να διδάσκεται μέσα από τα προϋφιστάμενα σχολικά βιβλία του έτους 2016-2017. 
 
Σας ενημερώνουμε δε ότι, για τον σκοπό αυτό, συλλέγουμε υπογραφές στην ιστοσελίδα
 καθώς επίσης και ότι ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ-ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
 
Την προσπάθειά μας στηρίζουν η Πάτμος, η Λέρος και έπεται συνέχεια. 
 
Μετά τιμής,
Οι γονείς που υπογράφουμε τα ψηφίσματα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου