Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017

Οι σημερινοί μεγάλοι Άγιοι!

 
Ο Άγιος Ιερομάρτυς Σεραφείμ, αρχιεπίσκοπος Φαναρίου και Νεοχωρίου ο θαυματουργός - Ο συγκλονιστικός βίος του σύντομος εδώ και με περισσότερες λεπτομέρειες και θαύματα εδώ





Ἀπολυτίκιον
Ήχος δ'.
Οσίως τον βίον σου διεκπεράσας σοφέ, ποδήρει κεκόσμησαι ιεροσύνης φαιδρώς, Σεραφείμ αξιάγαστε` όθεν δικαιοσύνης τον χιτώνα φορέσας, νυν εν αγαλλιάσει, τω Χριστώ συναγάλλη, πρεσβεύων υπέρ πάντων ημών των ευφημούντων σε.
Η Τ. Κάρα του Αγίου στην ΙΜ Κορώνης

 

 

Ο «Χρυσορρόας» Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ο Μαΐστωρ της μουσικής και ομολογητής

Για το βίο του δείτε εδώ

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θεῖον ὄργανον, τῆς Ἐκκλησίας, λύρα εὔσωμος, τῆς εὐσεβείας, ἀνεδείχθης Ἰωάννη πανεύφημε ὅθεν πυρσεύεις τοῦ κόσμου τὰ πέρατα, ταὶς τῶν σοφῶν σου δογμάτων ἑλλάμψεσι. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

 

 
Αγία Βαρβάρα η Μεγαλομάρτυς

Ο βίος της εδώ 

 
Ἀπολυτίκιον  Ἦχος δ’.
Βαρβάραν τὴν Ἁγίαν τιμήσωμεν· ἐχθροῦ γὰρ τὰς παγίδας συνέτριψε, καὶ ὡς στρουθίον ἐῤῥύσθη ἐξ αὐτῶν, βοηθείᾳ καὶ ὅπλῳ τοῦ Σταυροῦ ἡ πάνσεμνος.

ΠΗΓΗ ΤΡΟΠΑΡΙΩΝ: saint.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου