Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018

Το ψήφισμα της Εκδήλωσής μας «Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΟΧΙ - Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑΙ» σε μορφή κειμένου

Με την συγκυρία της απόφασης του ΣτΕ σχετικά με το μάθημα των Θρησκευτικών, παρουσιάζουμε σε μορφή κειμένου το ψήφισμα της εκδήλωσης που έγινε στην Πάτμο στις 28/10/2017 με τίτλο «Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΟΧΙ - Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑΙ»  και που είχε άμεση σχέση με τις αλλαγές στο εν λόγω μάθημα.  Το ψήφισμα παρουσιάζεται και ως βίντεο σον παραπάνω σύνδεσμο.


Το ψήφισμα υπογράφτηκε από 375 άτομα.

* * * * * * * * * *
ΨΗΦΙΣΜΑΟι κάτωθι υπογράφοντες Πάτμιοι Κληρικοί, γονείς και συγγενείς μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, αισθανόμενοι τη μεγάλη μας ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας και στις μελλοντικές γενεές και σεβόμενοι την βαρειά κληρονομιά που μας παρέδωσαν οι πρόγονοί μας με τη συμβολή τους στον πολιτισμό και την εν γένει πορεία του Έθνους, τόσο μέσω της Πατμιαδος του Γένους Σχολής που αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα σχολεία της Ευρώπης όσο και από την παρουσία στο νησί μας μορφών των Αγίων Κολλυβάδων Πατέρων όπως ο Άγιος Μακάριος Κορίνθου ως και μορφών της Επαναστάσεως του ’21 όπως οι Εμμανουήλ Ξάνθος και Δημήτριος Θέμελης, εκδίδουμε το ακόλουθο ψήφισμα:Δηλώνουμε τι ρνούμαστε νά διδάσκονται τά παιδιά μας τό μάθημα τν Θρησκευτικν μέ τή μορφή πού πιτάσσουν τά νέα Προγράμματα Σπουδν καί τό διδακτικό λικό πό τά βιβλία και/ή φακέλους το μαθήματος, διότι λα ατά ς πρός τή φιλοσοφία, τή δομή, τό σκοπό καί τό περιεχόμενό τους εναι ντισυνταγματικά, ντιπαιδαγωγικά καί ντορθόδοξα.Εναι ντισυνταγματικά διότι:Τά πολυθρησκειακά, νέα Προγράμματα Σπουδν καί ο Φάκελοι τν μαθητν πευθύνονται καί διδάσκονται μόνο στούς ρθοδόξους μαθητές διότι ως γνωστόν οι αλλόθρησκοι και αλλόδοξοι δικαιούνται απαλλαγής. Ο μαθητές λλων θρησκευτικν κοινοτήτων στήν λλάδα πολαμβάνουν τό δικαίωμα νά διδάσκονται διδακτικά βιβλία, τά ποα πιλέγονται πό τίς θρησκευτικές τους κοινότητες. Κατά συνέπεια, παραβιάζεται καταφανς Συνταγματική ρχή τς σότητας καί τς θρησκευτικς λευθερίας τν ρθοδόξων μαθητν, πού ποτελον τή συντριπτική πλειονότητα το μαθητικο πληθυσμο καί δικαιονται κ το λληνικο Συντάγματος καί τς Διεθνος Συμβάσεως Προστασίας τν δικαιωμάτων το νθρώπου (Πρόσθετο Πρωτόκολλο ρθ. 2) νά διδάσκονται τό μάθημα τν θρησκευτικν σύμφωνα μέ τίς θρησκευτικές καί φιλοσοφικές πεποιθήσεις τν γονέων τους.Εναι ντιπαιδαγωγικά διότι:1. Καταργεται στορικότητα στήν παρουσίαση τν θεμάτων, μέ ποτέλεσμα νά δημιουργεται να παιδαγωγικό, θεολογικό καί γνωσιακό κομφούζιο στό μυαλό τν μαθητν. Παρότι δεν άλλαξε ο τίτλος του μαθήματος «Θρησκευτικά», ιδίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έγινε ένα συγκρητιστικό μάθημα, για το οποίο η γνωστική ικανότητα των μαθητών δεν είναι επαρκής για να δεχθεί τα δεδομένα γνώσεων.

2. Τά Προγράμματα καί ο φάκελοι δέν παρουσιάζουν μέ πληρότητα, συστηματικότητα καί πιστημονικότητα τά βασικά χαρακτηριστικά τς πίστεως, τς στορίας, τς ζως καί τς λατρείας τς ρθόδοξης κκλησίας.Εναι ντορθόδοξα διότι:
1. Περιέχουν λικό πό διδασκαλίες πολλν θρησκειν, (πολυθρησκειακό - πολυθρησκευτικό), ο ποες συνεξετάζονται μέ τήν ρθοδοξία. Τό λικό ατό, μέ τή δομή καί τίς προτεινόμενες μαδικές ργασίες του, σπείρει στή θρησκευτική συνείδηση τν παιδιν σύγχυση καί μφιβολίες γιά τήν λήθεια τς ρθόδοξης Πίστης καί τά βιώματά τους. τσι π.χ. πανειλημμένα τά βιβλία το Λυκείου, πού ναρμονίζονται μέ τά προγράμματα τς νεοβουδιστικς ργανώσεως Arigatou, ναπτύσσουν τά βουδιστικά καί νδουϊστικά δόγματα καί τίς πρακτικές τους διδάσκοντας στά παιδιά μας λλότριους πνευματικούς δρόμους. Απουσιάζει το Αληθινό Πρόσωπο του Χριστού και παρουσιάζεται ένας «Χριστός» παραμορφωμένος κατά τα πρότυπα της Νέας Τάξης Πραγμάτων, προβάλλεται η εικόνα ενός απροσώπου αφηρημένου Θεού, σχετιζομένου με όλες τις θρησκείες και ιδεολογίες της γης, ουσιαστική άρνησή της καθώς εστί ιστορικής παρουσίας του Ιησού Χριστού, ως Κεφαλής της Εκκλησίας. Δεν παρουσιάζεται ο Χριστός ως άξονας της ιστορίας, αλλά ως ένα σχετικό πρόσωπο μέσα στην ιστορία και σύμβολο αφηρημένου προσδιορισμού και ταυτότητας, κατά τις θεωρήσεις εθνών και θρησκειών, προβάλλοντας το τερατούργημα της πανθρησκείας.

2. Διάχυτη εναι πίσης οκουμενιστική προσέγγιση τς πίστεως (κτενής παρουσίαση το οκουμενιστικο «κοινοβίου» Ταιζέ, καί τν διαθρησκειακν συναντήσεων τς σσίζης) καί ο ντίστοιχες φωτογραφίες καί εκόνες πού δίνουν τήν ντύπωση στά παιδιά τι δέν πάρχουν ριζικές διαφορές μεταξύ ρθοδοξίας, αρέσεων καί θρησκειν. Τα Ιερά Κείμενα της Παλαιάς και Καινής διαθήκης και της Ιεράς Παραδόσεως και των αγίων Πατέρων, τα χρησιμοποιούν κατά βούληση. Τα εξομοιώνουν με τα λεγόμενα ιερά κείμενα και πηγές πίστεως, άλλων θρησκειών (ισλάμ, ιουδαϊσμός), με την καλή πρόφαση της θρησκειολογίας, ενώ ουσιαστικά οι αναφορές δεν είναι θρησκειολογικού τύπου και αναφοράς, αλλά ένας ανεκδιήγητος συγκρητισμός, σε γνωστικό επίπεδο αντιπαιδαγωγικός, στο δε θεολογικό επίπεδο εξυπηρετεί το ιδεολόγημα «πώς όλες οι θρησκείες είναι ένα, και πώς όλοι οι θρησκευόμενοι πιστεύουν και ομολογούν έναν Θεό». Παράλληλα παρουσιάζεται ένας δογματικός μινιμαλισμός, ο οποίος έχει ως στόχο να διαπλάσει οικουμενιστικές συνειδήσεις, σε βάρος της ελληνορθόδοξης ταυτότητας.

3. Δέν λείπει νάμειξη σχέτων πρός τήν Πίστη θεμάτων (κοινωνικν, ψυχολογικν, λογοτεχνικν) παράθεση ποιημάτων καί στίχων τραγουδιν καί θεϊστικν δεν ( Φόϊερμπαχ, Καζαντζάκη κλπ.) πού ποπροσανατολίζουν τούς μαθητές καί ποβαθμίζουν τήν ξία καί τό νόημα το μαθήματος στή συνείδησή τους.

4. Η χριστιανική θεώρηση της διαφορετικότητας δεν έχει καμία σχέση με αυτήν την «διαφορετικότητα» κάποιων παραγράφων των φακέλων μαθήματος στις μικρές τάξεις του δημοτικού. Η αγάπη, για την ορθόδοξη πίστη, είναι δεδομένη στο πρόσωπο του πεπτωκότος ανθρώπου. Δεν την προσλαμβάνει όμως για να την κάνει κτήμα της, αλλά για να την θεραπεύσει. Οπότε κάθε άλλη θεώρηση της διαφορετικότητας, πέραν της διδασκαλίας του Κυρίου Ιησού Χριστού, η οποία προβάλλεται ως πρότυπο στην εποχή μας, για να μας διχάσει σε προοδευτικούς και αναχρονιστικούς, πόρρω απέχει από την ευαγγελική διδασκαλία και την διδασκαλία της ορθόδοξης παράδοσης.ς κ τούτων παιτομε πό τό πουργεο Παιδείας, ρευνας καί Θρησκευμάτων:1. Νά ποσύρει μεσα τά τωρινά βιβλία μαζί μέ τά νέα Προγράμματα Σπουδν στά Θρησκευτικά, πού δήγησαν σέ ατο το εδους τά βιβλία (Φακέλους).

2. Νά παναφέρει τόν ρθόδοξο χαρακτήρα καί προσανατολισμό το μαθήματος ακολουθώντας το παράδειγμα και άλλων ευρωπαϊκών χωρών όπου τα θρησκευτικά έχουν ομολογιακό χαρακτήρα,  θέτοντας σέ σχύ τά προηγούμενα Προγράμματα καί Βιβλία, ως του συγγραφον μέ διαφανες διαδικασίες ρθόδοξο φρόνημα καί κατάλληλους συγγραφες νέα βιβλία. ννοεται τι στήν ν λόγ διαδικασία δέν μπορον νά συμμετέχουν σοι σχεδίασαν συνέγραψαν καί νέκριναν τά ς τώρα βιβλία, λόγ τν πολλαπλν δεσμεύσεων καί δεοληψιν τους. Να μετονομαστεί το μάθημα των θρησκευτικών με τον τίτλο «Ελληνορθόδοξη Αγωγή» και να είναι όντως τέτοια!

3. Νά ντιμετωπίζει, χι μέ δεοληπτικά, λλά μέ θεολογικά καί παιδαγωγικά κριτήρια τό λο πλαίσιο τς γωγς τν λλήνων ρθοδόξων μαθητν, μέσα πό λες γενικά τίς κπαιδευτικές καί προγραμματικές δράσεις, στίς ποες τόν τελευταο καιρό παρατηρεται διαρκς καί μονίμως μία τάση ποτίμησης, προσβολς, ποβάθμισης, διάβρωσης, στοχοποίησης καί διωγμο τς ρθόδοξης ταυτότητας καί κληρονομις πού πολιτισμικά θεωρεται ναγκαα καί παραίτητη γιά τήν λόπλευρη νάπτυξή τους.

4. Νά σεβαστε πιτέλους, τή συνταγματική νομιμότητα καί τό ρθόδοξο χριστιανικό πιστεύω τς συντριπτικς πλειονοψηφίας το λληνικο λαο.Δηλώνουμε πίσης, τι συμπαραστεκόμαστε λληλέγγυοι στά δίκαια ατήματα τν γονέων πό λη τήν λλάδα, ο ποοι μάλιστα, πιθυμώντας νά διατηρήσουν λώβητη τήν λληνορθόδοξη διοπροσωπία τν δίων λλά καί κυρίως τν παιδιν τους, προχωρον, μαζικά, σέ μία παναστατική καί πρωτοφαν στά παγκόσμια κπαιδευτικά χρονικά κίνηση, στήν πιστροφή στά σχολεα τν βιβλίων-Φακέλων πού δόθηκαν στά παιδιά γιά τή διδασκαλία το μαθήματος τν Θρησκευτικν. ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ γιά νά διασώσουμε τήν Πίστη μας, τήν οκογένειά μας, τήν Πατρίδα μας και γι’αυτό συντασσόμαστε κι εμείς με το γενικό Πανελλήνιο κίνημα επιστροφής των «φακέλλων θρησκευτικών» και σε συννενόηση και με τα γειτονικά νησιά περιοχής Καλύμνου παραδόσαμε ήδη στην Α’βάθμια και Β’βάθμια εκπαίδευση Δωδεκανήσου μεγάλο αριθμό φακέλλων μαθητών.Βεβαίως καί δέν συνιστομε σά λύση τήν παλλαγή κ το μαθήματος τν θρησκευτικν τήν προαιρετική παρακολούθησή του, πειδή ατός εναι καί πώτερος σκοπός τς Νέας ποχς.Ως Έλληνες ακρίτες του Αιγαίου, φυλάμε Θερμοπύλες, όχι μόνο γεωγραφικές, αλλά και πολιτισμικές, και έχουμε κύριο λόγο στις κεντρικές λήψεις αποφάσεων για την μόρφωση και το μέλλον των παιδιών μας.

Ο λληνες καλούμαστε πλέον σέ συνεχ καί κλιμακούμενη ντίσταση, γρήγορση, μολογία καί Μαρτυρία τόσο γιά εμς όσο καί γιά τά παιδιά μας.ΠΗΓΕΣ

  • Ι. Μητρόπολη Λέρου – Ψήφισμα για το μάθημα των Θρησκευτικών
  • ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ, ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: «ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου