Σάββατο 17 Ιουνίου 2017

Κυριακή Β' Ματθαίου - Σύναξις Αγιορειτών Αγίων.

Ήχος Α'. Της Ερήμου πολίτης
Τους του Άθω Πατέρας, και Αγγέλους εν σώματι,
Ομολογητάς και Οσίους, Ιεράρχας και Μάρτυρας,
τιμήσωμεν εν ύμνοις και ωδαίς, μιμούμενοι αυτών τας αρετάς,
η του Όρους πληθύς πάσα των Μοναστών, κραυγάζοντες ομοφώνως.
Δόξα τω στεφανώσαντι υμάς.
Δόξα τω αγιάσαντι.
Δόξα τω εν κινδύνοις ημών, προστάτας δείξαντι.


Διαβάστε σχετικά:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου