Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017

Άγιοι Πέτρος και Παύλος Πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι - Αφιέρωμα!


Ἀπολυτίκιον 
Ἦχος δ’.
Οἱ τῶν Ἀποστόλων πρωτόθρονοι, καὶ τῆς Οἰκουμένης διδάσκαλοι, τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων πρεσβεύσατε, εἰρήνην τῆ οἰκουμένῃ δωρήσασθαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον
Ἦχος β’. Τοὺς ἀσφαλεῖς.
Τοὺς ἀσφαλεῖς καὶ θεοφθόγγους κήρυκας, τὴν κορυφὴν τῶν Μαθητῶν σου Κύριε, προσελάβου εἰς ἀπόλαυσιν, τῶν ἀγαθῶν σου καὶ ἀνάπαυσιν, τοὺς πόνους γὰρ ἐκείνων καὶ τὸν θάνατον, ἐδέξω ὑπὲρ πᾶσαν ὁλοκάρπωσιν, ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια.


Μνήμη των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και ΠαύλουΟ Απόστολος Παύλος

Λάμπρου Σκόντζου, Ο Απόστολος Πέτρος: Ο κορυφαίος μαθητής του Χριστού

Ο Πρωτοκορυφαίος Απόστολος Παύλος και η Θεολογία του

Ο εναγκαλισμός των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Πάυλου ( Έργα πίστεως και Πίστη μέσω έργων αγάπης)

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ

Απόστολος Παύλος - Πορεία από τη Δαμασκό μέχρι την Ακρόπολη (κινούμενα σχέδια)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου